Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Сапа менеджменті жүйесі бөлімі

Сапа менеджменті жүйесі бөлімі (СМЖБ) Стратегиялық жоспарлау және сапа менеджменті бойынша басқарманың (СЖжСМБ) құрылымдық бөлімі.

СМЖ бөлімі қызметінің негізгі мақсаты:

  • ИСО 9001:2008 ХС талаптары негізінде Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ ШЖҚ  РМК негізгі және қосымша қызмет түрлерінің сапасын басқарудың тиімді жүйесін әзірлеу мен дамыту.
  • студенттердің білімін қорытынды бақылауын компьютерлік тестілеу түрінде ұйымдастырады және өткізу.