Университетке қайта қабылдау тұралы өтініш (басқа да жоғары оқу орындарының оқудан шығарылған)

Бұйрықты шығару үшін Сізге СҚКО-ға келесі құжаттарды ұсыну керек:

- қолдан жазылған өтініш;

- академиалық анықтама;

- жеке куәліктің көшірмесі;

- бірінші білім туралы құжаттың түпнұсқасы (диплом, аттестат)

- қабылдау сынақтарының нәтижелері (шетелдік ЖОО-дан келген).

- ҰБТ немесе ТКТ Сертификаттың түпнұсқасы.

Өтініш үлгісі

 

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ ректоры Ж.Қ Шаймардановқа

_______________________________

______________________________
аты-жөні толығымен

______________________________

_______________________________
байланыс деректері

Өтініш

Мені ________________________________________________________факультеті,

_____________________________________ оқу түрінін _____________________________________курсына
(күндізгі, сыртқы түрді көрсету)                                              (курсты көрсету)

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________мамандығы бойынша
(мамандықтын шифрың, атауын көрсету)

шығындарды толық өтеумен шарт жағдайында қайта қабылдауыңызды сұраймын.

Бұрын «________» ________ 20______ж. №_______ бұйрығымен
                 (бұйрықтың нөмірі мен күнін көрсету)

__________________________________________________________________________оқу орнынан
                       (қандай ЖОО-нан оқудан шығарылды) __________________________________________________________________________оқудан шығарылдым.
                       оқудан шығу себебін көрсету

 

_____________
қолы

« ____» __________ 20 ____ ж.

Скачать памятку