Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған туралы академиялық анықтама

Академиялық анықтама алу үшін Сіз СҚКО-ға келесі құжаттарды тапсыру керексіз

- қолдан жазылған өтініш;

- жеке куәліктің көшірмесі;

- транскрипт.

Анықтаманың дайындау мерзімі 10 жұмыс күн.

Анықтама дайындалған ыактісі бойынша Сізге хабарлама жіберетін болады.

Дайын анықтаманы Студенттік кадрлар бөлімінен алуға болады  (Г1-222).

Өтініш үлгісі

 

Д.Серікбаев атындағы

ШҚМТУ ректоры Ж.Қ Шаймардановқа

______________________факультетінің _________________________оқу түрінің

___курс ____________тобының студенті

_____________ жылы оқуға қабылданған
____________ жылы оқудан шығарылған

____________________________________
            (аты-жөні толығымен)
___________________________________
              байланыс деректері

Өтініш

 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________себебіне байланысты  
(себебін көрсету)

Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуды аяқтамаған туралы академиялық анықтама сұраймын.

 

_____________
қолы

« ____» __________ 20 ____ ж.

Скачать памятку