Өз еркімен оқудан шығу туралы өтініш

Өз еркімен оқудан шығу туралы өтініш

Бұйрықты шығару үшін Сізге қолдан жазылған СҚКО-ға өтініш беруіңіз қажет.

Өтініш үлгісі:

 

Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ ректоры

Ж.Қ Шаймардановқа

__________________факультетінің __________________оқу түрінің

___курс __________тобының студенті

________________________________

________________________________
(аты-жөні толығымен)

_________________________________
байланыс ақпараты

Өтініш

Мені  «_____» __________ 20 ____ ж.  бастап өз еркімен оқудан шығаруыңызды сұраймын.  

 

_____________
қолы

« ____» __________ 20 ____ ж.


Жадынаманы жүктеу