ШҚМТУ-ті ішінде басқа мамандыққа, күндізгі немесе сырттай түрге ауысу туралы өтініш

ШҚМТУ-ті ішінде басқа мамандыққа,  күндізгі немесе сырттай түрге ауысу туралы өтініш

Бұйрықты шығару үшін Сізге СҚКО-ға келесі құжаттарды ұсыну керек

- қолдан жазылған өтініш;

- транскрипт.

Өтініш үлгісі

 

Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ ректоры  Ж.Қ Шаймардановқа
____________________факультетінің
______________________оқу түрінің
_____курс _______тобының студенті
_______________________________
_______________________________
(аты-жөні толығымен)

___________________________________
байланыс ақпараты

Өтініш

Мені ________________________________________________________ факультеті,           

____________________________________ оқу түрінін    ___________________ курсына    
  (күндізгі, сырттай түрді көрсету)                      (курсты көрсету)

______________________________________________________________________
___________________________________________________________мамандығы бойынша     
   (мамандықтын шифрың, атауын көрсету)

шығындарды толық өтеумен шарт жағдайында ауыстыруыңызды сұраймын.

 

_____________
қолы

« ____» __________ 20 ____ ж.

>

Скачать памятку