Оқу үрдісіндегі әдістемелік технологиялар

1.Белсенді о қыту үлгісі- студентпен оқытушының қарымқатынасының түрі

 

2. Интерактивтік оқыту үлгісі(моделі)- танымдық қызмет істі ұйымдастыру

  • топтық, ғылыми пікірсайыс
  • жобалау әдістері
  • кішігірім топтарда жұмыс істеу әдістері
  • компьютерлік үлгілеу және нәтижелердің тәжірибелік талдамасы
  • қазіргі замандық мультимедиялық құралдардың негізіндегі презентациялар
  • интерактивтік лекциялар
  • бинарды лекциялар (беттпе-бет лекция)

Интерактивтік оқыту үлгісі(моделі) өз алдына келесі мақсаттар қояды:

  • оқу үрдісінің тиімділігін жоғалылату, нәтижелерге қол жеткізу
  • пәнді игерудің себептілігін ынталандыру
  • коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру