Бакалавриат

5B042000 Сәулет (Скачать жүктеу)

Кәсіби қызмет аясы - құрылыс, ғылым, білім мен қалалық және облыстық, аймақтық  маңызы бар қала құрылысы және сәулет департаменттері

Түлектердің кәсіби қызмет объектісі – сәулеттік жобалау, ұйымдастыру және басқару.

Кәсіби қызмет мәні – адамның тұрғылықты аясын қалыптастыру

Кәсіби қызмет түрлері – 5В042000 -сәулет мамандығын тәмәмдаған бақалаврлар кәсіби қызметтің келесі түрлерін атқара алады:

 • жобалық құрылыс;
 • өндірістік құрастырушы;
 • сәулет құрылыс бейінді орта кәсіптік оқу орындарында оқытушылық қызмет
 • сәйкес департамнттерде әкімшілік басқару қызмет.

Кәсіби қызметфункциялары – ғимараттардың, үйлердің және олардың комплекстерінің, ландшафттың және қала құрылыстық объектілердің, қала құрылыстық істің жетістіктерін насихаттаушы сәулет өнері ескерткіштердің жобалық сметалық құжаттарын құрау.

Кәсіби қызметтің типтік есесптері – тұрғын қоғамдық ғимараттардың жобалау, және олардың комплекстерін, олардың функционалды ұйымдастырылуының, құрастырушылық шешімдердің, салынатн объектілердің эстетикасы мен гармония сұрақтарын шешу.

Кәсіби қызмет бағыты – сәулет құрылыстық жобалау, тұрғын орындарды, азаматтық ғимараттарды салу тәжірибесін зерттеу, сәулет саласындағы жетістіктерді насихаттау.

Кәсіби қызмет мазмұны – жобалық сметалық құжаттарын құрау, өндірістік құрастырушы және педагогиялық істі жүргізу, орындалған жұмысқа тарихи теориялық анализ жасау, оларды жалпылау және насихаттау.

5В042000 – Сәулет мамандығын тәмәмдаған бақалаврлардың  кәсіби біліктілігіне қойылатын  шарттар:

 • ғаламның ғылыми, философиялық және дiни суреттерi, қоғамның дамытуы перспективалары туралы ұсынысты алу; теориялар және сәулеттiк үлгi пайда болу әдiстерi, ғимарат және имараттардың құрастырымдық элементтер және жүйелерi, олардың инженерлiк жабдығы; жобалау адындағы талдау әдiстер және құралдары туралы, ғимарат және имараттарды сәулеттiк типологиялар туралы; компьютер жобалауы және сейсмотөзiмдi құрылыстың қазiргi әдiстерi туралы;
 • қоғамның дамытуының негiзгi философиялық дәрежелерi бiлу; айналадағы ортаны қорғау бойынша төтенше жағдайлар және шаралардың жүйесiнiң мiнездемесi; сәулеттiк жобалаудың объекттерiнiң кеңiстiктiң құрылымдарының құрастыруларын әдiстер; ғимарат және имараттардың конструкцияларының есептiк сұлбалары; құрылыс және өңдеу материалдардың қасиеттерi; архитектура және қалақұрылысының объекттерiнiң жобалауының нормативтiк базасы және негiздер;
 • жобалық шешiмдердi пiшiндеуге икемi болсын, мәселе және өзкәсiби саласының дамытуын тенденция, дүниелiк экономикалық дамыту бағалансын, өндiрiстiк-техникалық шешiмдердi қабылдансын, ұжымда жұмысiстеудi ұйымдастыру;
 • ҚР-ның мемлекеттiк тiлi және ұлтаралық қатынас тiлiнiң иелiктiң дағдыларына орыс тiлiмен; шет тiлдерiнiң бiрi лексикалық және грамматикалық минимуммен; техникалық, қаржы, психологиялық және адам факторларының есепке алу мен басқарулары өндiрiстiк қатынастардың негiздерi және қағидалармен; пайдаланулар график түрiнде компьютер бағдарламаларымен; сәулетшiлiк- құрылыс, арнайы және ғылыми терминологияның иелiктерi; жұмыстарнегiзгi нормативтiк және анықтама құжаттарымен;
 • кәсiбие септердiң кең спектрiн шешiмде болу.

5B042100 Дизайн (Скачать жүктеу)

Кәсіби қызмет аясы. 5B042100 - Дизайн (бейін бойынша)мамандығы бойынша жоғары кәсіби базалық білім алған мамандар сәулет ортасын жобалау саласында, экзпозиция, интерьер, визуалдық қарым-қатынас, жарнама, өнеркәсіптік және тұрмыстық мәндегі заттарды көркемдеуді орындау үшін дайындалады.   

Түлектердің кәсіби қызметінің нысаны болып мыналар табылады (мамандандыру бойынша):

 • 5B042100.01 – Сәулет дизайны: қалалық, ауылдық,  шағын сәулеттік үлгі, абаттандыру және көгалдандыру элементтері, визуалдық қарым-қатынас, экспозициялық кеңістік, қадлалық ортадағы жабдықтау мен жиһаз, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың ішкі кеңістігі, интерьердегі жабдықтау мен жиһаз, көрмелік және сауда экспозициялары,  экстерьер мен   интерьердегі сәттік-декоративтікжәне декоративтік қолданбалы  өнер элементтері.   
 • 5B042100.03 – Өнеркәсіптік дизайн: арнайы және күнделікті киімдерді үлгілеу,   тігу бұйымдарының ансамблі, аксессуары, текстиль, театр костюмдері.

Кәсіби қызмет пәндері. 5B042100 - Дизайн мамандығы бойынша бітірушілердің  кәсіби қызметінің пәні болып мыналар табылады:

 • сәулет ортасы дизайны, интерьер дизайны, ландшафт дизайны, монументтік-декоративтікөнер;
 • киім дизайны, жиһаз дизайны, техникалық дизайн және декоративтік-қолданбалы өнер.

Кәсіби қызмет түрлері. 5B042100-Дизайн бакалаврлары мамандық бойынша кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындайды:

 • жобалық-конструкторлық (дизайнер маманы жетекшілігімен) : оған тұжырымдар, жобалар, макеттер, ансамблдер, бұйымдар мен өнімдердің үлгілері кіреді;  
 • ұйымдастыру-басқару: бәсеке және бизнес жағдайында жобалық, кәсіпкерлік және қаржылық қызметті ұйымдастыру және басқару; 
 • ғылыми-педагогикалық: ғылыми және білім беру ұйымдарындағы жұмыстар кіреді.

Кәсіби қызмет. Дизайнсаласындағы кәсіби қызмет үйлесімді пәндік-кеңістік ортаны қалыптастыруға мүкіндік беретін көркем жобалаудың заманауи құралдарын, әдістері мен үлгілерін меңгеруді білдіреді.  

Кәсіби қызметтің бірыңғай міндеттері.  5B042100–Дизайн мамандығының бітірушілері тауарлар мен өнімдерді жобалау үлгілерінің, заттардың, нысандар мен орталардың  үлгісін компьютерлік үлгілеу мен макеттеу арқылы жасалуы мен конструкциялануын, эстетикалық талаптарға сай экспозициялар әзірлемесін жобалау міндеттерін шешеді.   

Кәсіби қызметтің бағыттары.   5B042100-Дизайн мамандығының бітірушілері кәсіби қызметтің келесі бағыттары бойынша жұмыс істей алады:

 • сәулет  дизайны (сәулет ортасының дизайны, интерьер дизайны, ландшафт дизайныжәне монументальды-декоративтікөнер);
 • кескін дизайны (жарнама дизайны, полиграфия дизайны, сезіну мәдениеті, безендіруөнеріжәне фотокескін);
 • өнеркәсіптік  дизайн (киім дизайны, жиһаз дизайны, техникалық дизайн және  декоративтік-қолданбалы өнер).

Кәсіби қызмет мазмұны. Кәсіби қызмет мазмұныәлеуметтік тапсырысты алу және талдау, дизайн нысанын жобалау және жүзеге асыру үдерісінің дизайн-бағдарламасын жобалау мен қалыптастыру стратегиясын жасаудан тұрады. 

5B042100 – Дизайнмамандығы бойынша бакалавр құзіреттілігіне қойылатын талаптар:

 • дизайн қызметтің шекарасы мен қоғамдағы ролі туралы түсінігі болу керек
 • жобалау алдындағы материалды жинау тәсілін және ресімдеуді; жобалау үдерісіндегі әрекет реті мен сипатын; жобалау материалдарын ресімдеу талаптарын білуі қажет
 • анықтамалық әдебиеттермен жұмыс істей алуы, тірек сызбаны құрастыра алуы, жобалау үдерісінің ретін анықтау, эскиз материалдарын орындау, жобалау идеяларын көрнекі материалдарда жүзеге асыру, жобалау материалдарын талапқа сай безендіру (соның ішінде заманауи бағдарламалар өнімдерін пайдаланып) және өз жұмысын презентациялар мен қорғауда сауатты көрсете білулері керек

Сертификаты