Магистратура

6M073000 Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрылымдарын өндіру

Кәсiби  қызметтiң саласы:

 • қабырғалық, өңдеу және изоляциялы материалдардың өндiрiсi, бетон және темiрбетон конструкциялардың өндiрiсi;
 • материалдар және конструкциялардың құрылыс өндiрiсi бойынша технологиялық сызықтардың жобалауы;
 • құрылыс;
 • құрылыс материалы және конструкциялардың сертификациясы, сапасының  бақылауы;
 • құрылыс материалы және конструкциялардың технология төңiрегiндегi орташа кәсiби бiлiмі.

Бiтiрушiлердiң кәсiби қызметiнiң объекттерi:

 • материалдар, темiрбетон және бетон конструкцияларының құрылыс өндiрiсi бойынша кәсiпорындар;
 • құрылыс кәсiпорындары;
 • ғылыми зерттеулер және жобалық ұйымдар;
 • құрылыс материалы және конструкциялардың сертификациясы және сапаны бақылауы бойынша ұйымдар;
 • орташа кәсiби бiлiм алу оқу орындары. 
 • iби қызметтiң заты – Құрылыс материалдары және құрылымдары; өндіру технологиясы, құрылыс материалдары кәсіпорындарын жобалау, құрылыс материалдарын қамтамасыз ету және жобалау.

Кәсiби қызметтiң түрлерi:

6M073000-нiң мамандығы бойынша магистрлар - құрылыс материалдарын,  бұйымдарын және құрылымдарын өндіру  кәсiби қызметтiң келесi түрлерiн орындай алады:

 • өндiрiстiк - технологиялығы - материалдар, бұйымдар және конструкциялардың құрылыс өндiрiсiнiң технологиялық есептерiн шешу: технологиялық параметрлердiң тұрақтылығын қамтамасыз ету; жаңа технологиялық шешiмдер ұсынып енгiзе өндiрiстiң тиiмдiлiгi; технологиялық үдерiске бақылауды iске асыру;
 • жобалық - конструкторлық - материалдар және конструкциялардың құрылыс өндiрiсi бойынша кәсiпорындардың жобаларының орындалып өндiрiлгеннен, техникалық қайта жабдықтауына және құрылыс материалы, бұйымдар және конструкциялардың өндiрiске және жасауы бойынша жаңа кәсiпорындардың жобалау жұмыс iстейтiн қалпына келтiрулерi бойынша;
 • ұйымдастыру - басқаруы - материалдар, конструкциялар немесе олардың құрылымдық бөлiмшелерiн құрылыс өндiрiсі бойынша кәсiпорындардың жұмысын ұйымдастыру және оны басқару;
 • эксперименталдi - зерттеушiсi - өндiрiстiң технологиялық параметрлерiнiң ықшамдауы және шығарылатын өнiмнiң сапасының жоғарылатуына арналған эксперименталдi - зерттеушi және есеп - эксперименталдi жұмыстарды орындау; қазiргi технологияларды енгiзсiн және жаңа өнiм түрi өндесiн, қазiргi тұтынудың лептерiмен сәйкес;
 • педагогикалығы: тиiстi профильнiң орташа кәсiби оқу орындарын сабақ беру.

Кәсiби қызметтiң функциялары:

 • материалдар және (және/немесе оларды құрылымдық бөлiмшелерi) конструкциялардың құрылыс өндiрiсi бойынша кәсiпорындардың жобалау, ұйымы;
 • тұрақтылығын  және жұмыс iстейтiн кәсiпорынның технологиялық үдерiстерiнің тиiмдiлiн қамтамасыз етуi бойынша шаралардың ұйымы, iске асыруы;
 • кәсiпорынды басқару немесе олардың құрылымдық бөлiмшелерiмен;
 • тиiстi профильнiң орташа кәсiби оқу орындарының кәсiби пәндерiнiң сабақ беруi.

Кәсiби қызметтiң бiр үлгiдегi есептерi:

 • технологиялық үдерiстердi өңдеу, өндiрiстiң технологиялық есептеулерiнiң орындауы, (кәсiпорын стандарттары ) нормативтiк құжаттаманы техникалық дайындық қажеттi;
 • құрамдар, даярланатын өнiмнiң қасиеттерi, технологиялық жабдықтың жұмыс тәртiптерiнiң ықшамдауы;
 • технологиялық үдерiс барлық кезеңдерiнде бастапқы шикiзат және өнiмнiң сапаны бақылауын жүзеге асыру;
 • шығарылатын өнiмнiң сапа көрсеткiштерiн жоғарылату бойынша эксперименталдi - зерттеушi және есеп - эксперименталдi жұмыстардың өткiзуi, жаңа технологиялардың әбден жетiлдiру және енгiзуi;
 • кәсiпорынның тұрақты, тиiмдi жұмысының қамтамасыз етуi бойынша ұйымдастыру - басқару есептердiң орындауы.