Әдістемелік жұмыс

ТАЖ Басылым түрінің атауы
1 Н.Н.Родина
 • 050729 мамандығы үшін «Сәулет 1» пәні бойынша практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ,  2009 ж.
 • 050732 мамандығына арналған «Қоғамдық ғимараттар» пәні бойынша бақылау жұмыстарына әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ,  2009 ж.
 • 050732 мамандығына арналған «Сәулет» пәні бойынша практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ,  2009 ж.
 • 050420 мамандығы үшін «Сәулет өнері 2» пәні бойынша практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ,  2009 ж.
 • «Клуб» курстық  жобасына  әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ,  2009 ж.
2 А.О.Азангулова, М.П.Бендер
 • 050729, 050730, 050732 мамандықтарына арналған «Ірі өлшемдік  элементтерден  жасалған азаматтық ғимараттар»  (мемлекет. тілде) дәрістік курсына әдістемелік нұсқаулар,  ШҚМТУ,  2009 ж.
 • 050729, 050730, 050732 мамандықтарына арналған (мемлекет. тілде) «Азаматтық ғимараттар» дәрістік курсына әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ,  2009 ж.
3 М.С.Амирханов 050725мамандығына арналған  «Дизайн және техникалық эстетика» пәні бойынша әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ,  2009 ж.
4 А.А.,Скалабан, В.И.Наумова
 • 050420, 050421мамандықтарына арналған диплом алды жобалау ға   әдістемелік нұсқаулар,  ШҚМТУ,  2009 ж.
 • 050420, 050421 мамандықтарына арналған диплом жобалауына әдістемелік нұсқаулар,  ШҚМТУ,  2009 ж.
5 М.В.Козлов 050420 мамандығына арналған  «Сәулеттік  жобалау» пәні бойынша сквознойпрактикалық дайындықтың  бағдарламасыШҚМТУ,  2009 ж.
6 Темная А.М., Князькина Ю.А. 050421 және 050420 мамандықтары үшін "Жеке тұрғын үй" тақырыбындағы курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ, 2009ж.
7 Темная А.М. 050421мамандығы үшін "Қоғамдық орталық интерьері" тақырыбындағы курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ, 2009ж.
8 Бендер М.П. 050729 мамандығы үшін "Азаматтық панелді ғимараттар қабырғалары" тақырыбындағы курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ, 2010ж.
9 Наумова В.И. "Көркем жобалаудың заманауи мәселелері" дәрістер конспектісі, ШҚМТУ, 2010ж.
10 Гурская О.Е. 050421 мамандығы үшін "Дизайн объектілерін конструкциялау" оқу құралы  (CD дискіде мультимедиялық), ШҚМТУ, 2010ж.
11 Криулько Н.С. Курс лекций по дисциплине 050420, 050421 мамандықтары үшін "Инженерлік графика III" пәні бойынша дәрістер конспектісі, ШҚМТУ, 2010ж.
12 Амирханов М.С.,Вайнбергер С.А. 5В072500 мамандығы үшін "Ағаш материалдарын көркем өңдеу технологиясы"дәріс сабақтарына арналған әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ, 2010ж.
13 Митрошин Н.Н., Амирханов М.С., Азангулова А.О. 050420, 050729 (мемл. тілде) мамандықтары үшін "Сәулеттік акустика және курстық жобаны орындау" курсын меңгеру бойынша әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ, 2010ж.
14 Чайко Ю.А., Егель Н.А. 050420 мамандығы үшін "Кіші өнеркәсіптік ғимарат ("Паркинг" көпқабатты жер асты тұрағы- пайдаланылатын жеңіл автокөліктер қоймасы)" тақырыбындағы курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ, 2010ж.
15 Родина Н.Н.
 • 5B072900, 5В073200, 5В042000  мамандықтарына арналған «Қоғамдық ғимараттар конструкциясы» теориялық курсы, ШҚМТУ,  2012 ж.
 • 6М042000 мамандықтағы магистранттар үшін «Үймереттер мен ғимараттар конструкциясы» курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар ШҚМТУ,  2012 ж.
 • 6М042000 мамандықтағы магистранттар үшін «Азаматтық ғимараттар» практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар, ШҚМТУ,  2012 ж.
 • 5В042000 мамандығы үшін «Аз қабатты тұрғын үй конструкциясы» курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар ШҚМТУ,  2013 ж.
 • 6М042000 мамандықтағы магистранттар үшін «Азаматтық ғимараттар» практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар, мемл. тілде, ШҚМТУ,  2014 ж.
16 Феоктистова Е.А.
 • 5В042000 мамандығының бакалаврлары үшін «Ландшафт сәулеті» пәнінен қысқаша дәріс конспектісі және СРСП, СРСке  әдістемелік нұсқаулар
 • 6М042100 мамандығының магистранттары үшін «Ландшафт сәулеті» пәнінен қысқаша дәріс тезистері және СРМП, СРМға МК
 • 5В042000 мамандығының бакалаврлары үшін «Қазақстан сәулетінің тарихы» пәнінен қысқаша дәріс конспектісі және СРСП, СРСке  әдістемелік нұсқаулар
 • 5В042000 және 5В042100  мамандықтарының бакалаврлары үшін алдын ара іс-тәжірибе дипломына  әдістемелік нұсқаулар
 • 6М042000 және 6М042100  мамандықтарының магистранттарына зерттеу іс-тәжірибесіне  әдістемелік нұсқаулар (Иноземцева Т.А. серіктес автор)
 • 6М042000 және 6М042100  мамандықтарының магистранттарына оқутушылық  іс-тәжірибесіне  әдістемелік нұсқаулар (Иноземцева Т.А. серіктес автор)
17 Буханцева А.Е 5В042000 және 5В042100 мамандықтарына «Сурет өнері» пәнінен плэнерге әдістемелік нұсқаулар