Сәулет

5B042000 мамандығы - бакалавриат

Кәсіби қызмет аясы - құрылыс, ғылым, білім мен қалалық және облыстық, аймақтық  маңызы бар қала құрылысы және сәулет департаменттері

Түлектердің кәсіби қызмет объектісі – сәулеттік жобалау, ұйымдастыру және басқару.

Кәсіби қызмет мәні – адамның тұрғылықты аясын қалыптастыру

Кәсіби қызмет түрлері – 5В042000 -сәулет мамандығын тәмәмдаған бақалаврлар кәсіби қызметтің келесі түрлерін атқара алады:

 • жобалық құрылыс;
 • өндірістік құрастырушы;
 • сәулет құрылыс бейінді орта кәсіптік оқу орындарында оқытушылық қызмет
 • сәйкес департамнттерде әкімшілік басқару қызмет.

Кәсіби қызметфункциялары –ғимараттардың, үйлердің және олардың комплекстерінің, ландшафттың және қала құрылыстық объектілердің, қала құрылыстық істің жетістіктерін насихаттаушы сәулет өнері ескерткіштердің жобалық сметалық құжаттарын құрау.

Кәсіби қызметтің типтік есесптері – тұрғын қоғамдық ғимараттардың жобалау, және олардың комплекстерін, олардың функционалды ұйымдастырылуының, құрастырушылық шешімдердің, салынатн объектілердің эстетикасы мен гармония сұрақтарын шешу.

Кәсіби қызмет бағыты – сәулет құрылыстық жобалау, тұрғын орындарды, азаматтық ғимараттарды салу тәжірибесін зерттеу, сәулет саласындағы жетістіктерді насихаттау.

Кәсіби қызмет мазмұны – жобалық сметалық құжаттарын құрау, өндірістік құрастырушы және педагогиялық істі жүргізу, орындалған жұмысқа тарихи теориялық анализ жасау, оларды жалпылау және насихаттау.

5В042000 –Сәулет мамандығын тәмәмдаған бақалаврлардың  кәсіби біліктілігіне қойылатын  шарттар:

 • ғаламның ғылыми, философиялық және дiни суреттерi, қоғамның дамытуы перспективалары туралы ұсынысты алу; теориялар және сәулеттiк үлгi пайда болу әдiстерi, ғимарат және имараттардың құрастырымдық элементтер және жүйелерi, олардың инженерлiк жабдығы; жобалау адындағы талдау әдiстер және құралдары туралы, ғимарат және имараттарды сәулеттiк типологиялар туралы; компьютер жобалауы және сейсмотөзiмдi құрылыстың қазiргi әдiстерi туралы;
 • қоғамның дамытуының негiзгi философиялық дәрежелерi бiлу; айналадағы ортаны қорғау бойынша төтенше жағдайлар және шаралардың жүйесiнiң мiнездемесi; сәулеттiк жобалаудың объекттерiнiң кеңiстiктiң құрылымдарының құрастыруларын әдiстер; ғимарат және имараттардың конструкцияларының есептiк сұлбалары; құрылыс және өңдеу материалдардың қасиеттерi; архитектура және қалақұрылысының объекттерiнiң жобалауының  нормативтiк базасы және негiздер;
 • жобалық шешiмдердi пiшiндеуге икемi болсын, мәселе және өзкәсiби саласының дамытуын тенденция, дүниелiк экономикалық дамыту бағалансын, өндiрiстiк-техникалық шешiмдердi қабылдансын, ұжымда жұмысiстеудi ұйымдастыру;
 • ҚР-ның мемлекеттiк тiлi және ұлтаралық қатынас тiлiнiң иелiктiң дағдыларына орыс тiлiмен; шет тiлдерiнiң бiрi лексикалық және грамматикалық минимуммен; техникалық, қаржы, психологиялық және адам факторларының есепке алу мен басқарулары өндiрiстiк қатынастардың негiздерi және қағидалармен; пайдаланулар график түрiнде компьютер бағдарламаларымен; сәулетшiлiк- құрылыс, арнайы және ғылыми терминологияның иелiктерi; жұмыстарнегiзгi нормативтiк және анықтама құжаттарымен;
 • кәсiбие септердiң кең спектрiн шешiмде болу.

Магистратура 6M042000 сәулет мамандығы

Магистратурада 6M042000 – Сәулет мамандығы бойынша мамандарды дайындау екі бағыт бойынша жүргізілуі тиіс:

 • бейіндік;
 • ғылыми және педагогикалық.

Кәсіптік қызметтің нысандары Сәулет мамандығы бойынша магистратура біліктілігі жоғарғы оқу орындарында тереңдетілген жетік сәулетші мамандарын дайындауда және сәулет аумағындағы барлық жұмыстардың түрлерімен айналысуға мүмкіндік береді. Мамандығы бойынша магистратураның оқу бағдарламасы шебер жетілген менеджерлерді және басқару шеберлігін дайындаумен қамтамасыз етеді.

Магистратура түлектерінің кәсіптік қызмет нысандары «6M042000 – Сәулет» мамандығы бойынша бітірген түлектердің қызмет саласына тікелей байланысты басқару органдары, кәсіпорындар, ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер болып табылады. Сәулет мамандығы бойынша түлектер жобалау және ғылыми зерттеу институттарында, шеберханаларда, студияларда, қала сәулеті саласындағы орталықтарда, сәулетшілерді дайындайтын жетекші жоғары оқу орындары мен колледждерде, сондай–ақ қала және облыстық білім беру жоғарғы оқу орындары мен сәулетке қатысты жұмыс орындарында қызмет істей алады.

Ғылыми және педагогикалық екі жылдық магистрлік оқу бағдарламасын игеріп, магистрлік диссертацияны қорғаған тұлғаға, «6M042000 – Сәулет мамандығы бойынша өнертану ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесі берілді.
Бейіндік магистратураның бір жылдық оқу бағдарламасын игеріп, магистірлік диссертацияны қорғаған тұлғаға, «6M042000 – Сәулет мамандығы бойынша өнер магистрі» академиялық дәрежесі беріледі.

Ғылыми және педагогикалық бағыттың магистратурасының бiтiрушiсi:

 • терең ғылыми және кәсіби дайындыққа ие болу керек;
 • ғылыми мәліметтерді өңдеу және сақтау әдістерін қабылдаумен қоса, қазіргі ақпараттық технологияларды білу;
 • қазіргі ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешу және құрастыруды, таңдалып алынған мамандық бойынша ғылыми-зерттеу/экспериментті-зерттеу қызметті жоспарлау және жүргізуді білу;
 • жоғары оқу орындарында сабақ беруге, зерттеуші және басқарушылық қызметті ойдағыдай жүзеге асыруды;
 • жобалаушы ретінде жұмыс істеуге, жобалық жұмыстардың менеджері, басқарумен шұғылдана алады.

Жалпы білімге талап: «6M042000 – Сәулет» мамандығы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызметтерді атқаруға қабілетті болуы тиіс:

 •  ғылыми-зерттеу қызметі (ғылыми зерттеуді жүргізу, ғылыми мақала жазу, жинақтау және талдау, эссе, очерк, күрделі зерттеулердің бөлімшелерін);
 •  өндірістік (жобалық, макеттер, ансамблдердің жаңа объектілерінің үлгілерін, жобалардың тапсырмаларын орындау).

Ғылыми-педагогикалық қызметтегі магистранттар педагогикалық қызметпен айналысып (орта кәсіби және жоғарғы кәсіби білім мекемелерінде), білім процесіне қатысты типтік және жұмыс бағдарламаларын, методикалық жұмыстарды, дәріс оқу сәулет және көркем өнер пәндерінен сабақтар жүргізе алады.

Әлеуметтік тұлғаларға деген талап әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік ролдерді географиялық және әлеуметтік мобилдікке ауыстыруға дайындығымен шектеледі.

Ұйымдастыру басқару құзреттілігіне деген талап өндірістік басқару қызметін іске асыру, жоба алды зерттеулерге қатысу, жобалау процесін жобалау, шығармашылық коллективтерге қатысу және басқарумен шектеледі.