Магистратура

«Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасы 2 мамандық бойынша магистратураға дайындық жүргізеді:

 • 6М073200- Стандарттау және сертификаттау;
 • 6М073000- Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрылымдарды өндіру.

Магистратура бағдарламасын оқытудың нормативті мерзімі:

 • Ғылыми және педогогикалық дайындығы бар жағдайда 2 жылды құрайды;
 • Салалық дайындығы бар жағдайда 1,5 жылды құрайды.

Магистр- магистратура оқу бағдарламаларын үйреніп шыққан  адамдарға тағайындалатын акдемиялық деңгей.

Магистратураның оқу бағдарламасы: магистрлер дайындаудың мазмұнының жалпы мiнездемесі пәндер тiзiмі арқылы бейнеленген, оқу, ғылыми-зерттеулік жұмыс, бақылау формаларының түрлеріне байланысты кәсіптік практика. Магистранттың өзіндік ғылыми зерттеу жұмысын қорытындылау магистрлік диссертация түрінде болады.

6М073200, 6М073000 магистратура мамандықтары бойынша кафедрада Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттары бар және кадрлық базаны нығайту жұмыстары жүргізіледі.

Магистранттарды дайындау тәжірибесі бар мұғалімдермен жүргізіледі және олардың ғылыми зерттеулердің өзекті бағыттарында үлкен тәжірибесі, ғылыми деңгейлері және еңбек өтілдері бар.

2012 жылы оқуға түскен кафедра магистрантарының ғылыми зерттеулерінің бағыттары:

6М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрылымдарды өндіру» мамандығы:

 • Бейбітұлы Е. «Қабырға тастарын жасауда  ұсақ (шағыл) құмдарды пайдалану әдістемесі». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к, «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының профессоры А.Н.Родин тағайындалсын.
 • Салимбаева З.Н. «Шунгиттердiң негiзiнде ультродисперстті толтырғыштары пайдалана отырып құрылымдық  құрылыс материалдарының құрамын құрастыру». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасы доценті А.А.Хайруллина тағайындалсын.
 • Тоқтасынова Э.Е. «Темiрбетон құрылымдарын жөндеу кезінде өндiрiс қалдықтарын қолдану». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедра меңгерушісінің м.а. Е.П. Герасимов тағайындалсын.
 • Уралбаев Д.М. «ШҚО-да техногендi төмен маркалы шикiзаттарды пайдалана отырып өндіріске жаңа технологияларды енгізу». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к, «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының профессоры А.Н.Родин тағайындалсын.
 • Школдина Е.С. «Табиғи және техногендi шикiзатты қолдана отырып қабырға тастарын өндiру технологиясын құрастыру». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к, «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының профессоры А.Н.Родин тағайындалсын.

6М073200 мамандығы «Стандарттау жане сертификаттау»:

 • Абишева К.М. «"ҚР СТ  ИСО 9001 негізінде құрылыс материалдарының өнімдік сапасын әдістеу системасы». Ғылыми жетекшісі болып п.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының аға оқытушысы Ю.Е. Кукина тағайындалсын.
 • Естаева Ә.Е. «Қазақстанның инновациялық дамуында құрылыс өнiмдерін жасау және сапасын қамтамасыз ету». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының доценті  Б.Ө. Нұхаева тағайындалсын.
 • Тунгушбаева Г.М. «Зерттеудiң теориялық үлгiсiн үй матрица негізінде құрылыс өнiмдері мен технологиялық процестерді құру». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының доценті  Б.Ө. Нұхаева тағайындалсын.
 • Адель А. «Құрылыс өнiмiнiң экологиялық таңбалануы - қазақстандық құрылыс индустриясының бәсекелесе алатындығының кепiлдiгi». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының доценті  Б.Ө. Нұхаева тағайындалсын.
 • Қалибекова Ж.С. «ИСО 9004 Қазақстан Республикасының стандарттауда  бенчмаркенг негiзiнде құрылыс ұйымдарында сапа және менеджмент  жүйесін жетілдірудің механизмі». Ғылыми жетекшісі болып п.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының аға оқытушысы Ю.Е. Кукина тағайындалсын.
 • Манцурова И.А. «АзияАвто АҚ-ның күрделi құрылыс бөлiмiнiң қызметiне құрылыс қызметтерiн көрсету сапасының iшкi барлау жүйесiн енгiзу». Ғылыми жетекшісі болып п.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының аға оқытушысы Ю.Е. Кукина тағайындалсын.
 • Уәли А.Л. «Ғимараттардың құрылыс материалы және бұйымдардың қауiпсiздiгi туралы кедендік одақтың техникалық регламентін қазақстандық кәсiпорындарына енгiзудiң алгоритмін өңдеу». Ғылыми жетекшісі болып т.ғ.к., «Құрылыс материалдары, стандарттау, сертификаттау және кәсіптік оқыту» кафедрасының аға оқытушысы Д.К. Галкина тағайындалсын.

2011 жылы оқуға түскен кафедра магистрантарының ғылыми зерттеулерінің бағыттары:

6М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрылымдарды өндіру» мамандығы:

 • Стельчук Е.С. «Тұрмыстық құрылысқа арналған грунтобетонның құрылымын жасау». Жетекшісі профессор к.т.н. Родин А.Н.
 • Вайнбергер А.А. «Жергілікті материалдарды қолдану арқылы суқажеттілігі төмен байланыстырғыштың өндіріс технологиясын жасау». Жетекшісі профессор к.т.н. Родин А.Н.
 • Кадыров А.Н. «ШҚО-дағы магнезиттін жерлерін қолдану арқыл арболитті өндіру технологиясын жетілдіру». Жетекшісі к.т.н.Отарбаев Ч.Т.  ЛДТДиПП кафедрасының доценті.
 • Нұрбаева М.Н. «Асбесті цементті бұйымдарды дайындау үшін қоспаның оптимальды құрамын жасау». Жетекшісі к.т.н. Хайруллина А.А. доцент.

6М073200 мамандығы «Стандарттау жане сертификаттау»:

 • Даутпаева М.М. «Сапа менеджментінің интегрирленген жүйесінің ТОО «ПостЭксКом» аясында құрылыс монтаждық жұмыстарды басқару». Жетекшісі к.псих.н Кукина Ю.Е. СМССиПО кафедрасының аға оқытушысы.
 • Мұқтарханова М.Е. «Бәсекелестікке бейім құрылыс өнімдерин жасау және оның сәйкестігін зерттеу (құрғақ құрылыстық ғаныш қоспаларыныңмысалында). Жетекшісі аға оқытушы Галкина Д.К.
 • Пименова  А.О. «Цементтік тастың құрылымын жасау кезіндегі статистикалық әдістерді қолдану». ». Жетекшісі к.т.н. Хайруллина А.А. доцент.
 •  Рыжков А.Ю. «Цементтің негізінде құрғақ ққрылыс қоспалар өндірісін қалыпты қамтамассыз етуді жетілдіру». Жетекшісі к.т.н.Отарбаев Ч.Т.  ЛДТДиПП кафедрасының доценті.
 • Назбиева Д.А. «СМК элементтерин қолдану арқылы құрылыстағы жеке жұмыс сапасын басқару». Жетекшісі к.т.н.Отарбаев Ч.Т.  ЛДТДиПП кафедрасының доценті.
 • Құдайбергенова А.К. «СМК элементтерин қолдану арқылы құрылыс объектілері проекцияларының сапасын басқару». Жетекшісі к.т.н.Отарбаев Ч.Т. ЛДТДиПП кафедрасының доценті.

2010 жылы оқуға түскен кафедра магистранттарының ғылыми зерттеулерінің бағыттары:

6М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрылымдарды өндіру» мамандығы:

 • Вайнбергер С.А. «Техналогиялық және мықтылық көрсеткіштерін зерттей отыра ағаш, цемент копмозитті блоктарын өндірудің техналогиясын жасау». Жетекшісі к.т.н.Отарбаев Ч.Т.  ЛДТДиПП кафедрасының доценті
 • Бауер Е.А. «Түрлі түсті циликатты кірпішті өндіруде Шығыс Қазақстанның темір құраушы шикізатын қолдану». Жетекшісі профессор к.т.н. Родин А.Н.
 • Ярох А.А. «Ұсақклинкерлі байланыстырғыш және бетон негізіндегі өндірістік техналогиялық жұмыстары». Жетекшісі профессор к.т.н. Родин А.Н.

6М073200 «Стандарттау жане сертификаттау» мамандығы:

 • Есіркегенова Г.Т. «Өндірістің сапасын бақылау тәсілдерінің жұмысы, перлитті топырақ жыныстарының ісінуін көрсететін параметрлер және қабылданған талаптарға сай етіп жасауды жетілдіру». Жетекшісі профессор к.т.н. Родин А.Н.
 • Тоқтобаянова А.М. «Техногенді қалдықтарды қолдану арқылы жылуоқшаулағыш пенобетонның өндіріс технологиясы». Жетекшісі псих.ғ. к. Кукина Ю.Е. ҚМССжКО кафедрасының аға оқытушысы.
 • Шишкина А.В. «Өндірістің сапасын бақылау және бетонның физико-механикалық сипаттамаларына инфроқызыл сәулелердін әсерін зерттеу». Жетекшісі профессор к.т.н. Родин А.Н.