Әдістемелік жұмыс

Кафедраның әдістемелік жұмысы техникалық сала мамандықтарын даярлау жоспарына сәйкес орындалады. Сондықтан әдістемелік жұмысының  негізгі бағыттары келесі:

  1. Барлық пәндері бойынша зертханалық және тәжірибелік сабақтарды өткізуге, оған қоса курстық жоба мен жұмыстарды орындауға әдістемелік құралдар мен нұсқаларды жазып шығару арқылы кафедрада орыс және мемлекеттік тілде орындалған әдістемелік жұмыстармен қамтамассыз етуді жетілдіру.
  2. Барлық мамандықтары мен бағыттары бойынша жалпы білімдік стандарты мен үлгілі оқулық жоспарына сүйеніп оқу бағдарламалары мен силлабустарды магистранттар мен студенттерге арнайы өндеу.
  3. Студенттердің өзіндік және аудиториялық жұмыстарын үйымдастыру мәселелерін техниканың жаңа жетістіктері мен заманауи тәсілдерді қолдану арқылы  жетілдіру.

Кафедра оқытушылары білімдегі ғылыми – техникалық жетістіктерді жетілдіру және оны құрылыс саласына енгізу мәселелерімен оқу - әдістемелік конференцияларға үнемі қатысады.

Көптеген дәрістер интерактивтік тақтаны қолданып өқылады, ал дәрістердің бір қатары  бойынша электрондық кітаптар өнделген.

Әдістемелік жүмыс бекітілген жоспарлары бойынша орындалған. Кафедрада мемлекеттік және орыс тілінде қағазға шығарылып немесе электронды түрде орындалған әдістемелік материалдарынан тұратын  МОӘК және ПОӘК жинақталған.

Сабақ жүргізуді мемлекеттік және орыс тілінде орындалған әдістемеліктермен қамтамассыз ету денгейі 90% жоғары.