Стандарттау, метрология және сертификаттау

5B073200 мамандығы мамандандыруы – «Құрылыс»

5B073200 мамандығы (бағыты «Құрылыс») - бакалавриат

Кәсіби қызмет ортасы:

 • нормалардың орындалуын тағайындау, қадағалау және жүзеге асыру, өнімережелер және талаптар (услуге), үрдіске және жүйеге;
 • оларды өңдеу, өндіру, қолдану және метрологиялық қамтамасыз ету, өнім мен қызметтің қауіпсіздігі және кқзделген жоғары сапасы, тұтынушы мен өндірушіге жоғары экономикалық тиімділік.

Бітірушілердің кәсіби қызметтегі объектілері.

Бітірушілердің кәсіби қызметтегі объектілері болып табылады:

 • өнім (қызметтер), үрдіс және жүйе; мекеме және сынау зертханаларының (орталықтар) жабдықтары;
 • өлшеу, сынау және қадағалау  әдістері мен құралдары, стандартизация, метрология, сертификация және менеджмент сапасының жүйелерінің нормалық құжаттары, ;
 • ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметтерді метрологиялық қамтамасыз ету.

Кәсіби қызметтің пәндері - нормалық және нормалық – техникалық құжаттар, өлшеу, сынау және қадағалау құралдары,  метрологиялық қамтамасыздандыру.

Бітіруші жоғары кәсіби оқыту дипломын  алған соң мамандығын тереңдету мақсатымен , сонымен қатар ғылыми және оқу – педагогикалық қызметке дайындау магистратураға түсе алады.

Мамандардың сапалы дайындығын қамтамасыздандыру үшін кафедрада мықты материалдық база құрылған. Сабақтар қазіргі техникалық оқу құралдарымен, соның ішінде есептеуіш техникамен жабдықталған арнайы аудиториялар мен зертханаларда жүргізіледі.

Қазіргі таңда біздің мамандар Қазақстан Республикасының дамушы машина жасау өндірісінде ең қажетті болып табылыды.

5B073200 мамандығын бітірушілердің кәсіби қызметінің түрлері – “Стандартизация, метрология және сертификация”:

Стандартизации, метрологии және сертификацияның бакалаврлары келесі кәсіби қызметтің түрлерін орындай алады:

 • ұйымдастыру - басқару;
 • өндірістік - технологиялық;
 • есептік - жобалық;
 • тәжірибе - зерттеу;
 • тексеруші;
 • оқыту (педагогикалық).

Кәсіби қызметтің функциялары:

 • Нормативтік және нормативтік – техникалық құжаттарды өңдеу,  қайта қарау және стандартқа өзгеріс енгізу;
 • конструкторлық, технологилық,  және  пайдалану құжаттарға метрологиялық сараптама, геометриялық дәлдіктің жеке көрсеткішін өлшеу әдстемесін өңдеу, нақты өндірістің өлшеу жүйесін өңдеу, өлшеу құралдарын тексеру әдістемесін өңдеу;
 • өндіріс күйін талдау және өнім сапасының тұрақтылығын,ары қарйғы сертификациялаумен  қызметін және жүйесін бағалау, түзету және сақтандыру шараларының орындалуын бағалау;
 • профилактикалық тексеру ұйымдарын және өлшеу құралдарының ағымдағы жөндеуін,сынау  және қадағалауды күту;
 • стандарт талаптарына сәйкес және басқа нормативтік құжаттарға мемлекеттік қадағалау және тексеру мен бақылау;
 • тәжірибе,өлшеу, бақылау, зерттеу ғылыми өңдеудің нәтижелерін енгізу жүргізу.

Кәсіби қызметтің мазмұны – метрология, стандартизация, сертификация, өлшеудің жалпы теориясы, қадағалау мен өлшеудің әдістері және құралдары, квалиметрия, менеджмент сапасының жүйелері,өнім мен үрдіс сапасын басқаруды қадағалаудың статистикалық әдістері, халықаралық стандартизация и сертификация, стандартты және нормативтік құжаттарды өңдеу технологиясы, деректер базасы және сараптама жүйелері, өндірісті  метрологиялық қамтамасыз ету, испытание, өнім қауіпсіздігі және қадағалау, аудит менеджмент сапасының жүйесі және т. б.