Техникалық физика және материалтану

Физика кафедрасы 1961 жылғы 1 қыркүйекте құрылды.2005-2006 оқу жылы «Техникалық физика» жаңа мамандығының ашылуына байланысты кафедра «Техникалық физика» кафедрасы болып қайта құрылды (лицензиясы АА № 0000018, берілген күні 2002 жылғы 1 сәуір). 2001 жылданбастапкафедрада 6М060400 – «Физика» мамандығыбойынша магистратура, 2008 жылданбастап – 6М072300  «Техникалық физика» мамандығыбойынша магистратура жұмысістейді. 6D072300 Техникалық физиканың мамандығының PhD докторантарын дайындау бойынша бiлiм беретiн бағдарламаның iскеасуы үшiн, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-дыңтабыстығылыми – педагогикалық қызметі және ғылымикең байланыстары арқасында иновациялық үлгіретінде«Технопарк-Университеті» Докторантура Ph.D. № 0000018 лицензиясыналды. Кафедраның физика пәні бойынша қызмет көрсететін мамандықтарының жалпы саны – 64.

Жылсайын кафедра арқылытүрлі (күндізгі, сырттай) оқу нысандары бойынша оқитын 3000-нан артық студент өтеді.

«Техникалық физика» білім беру бағдарламасында профессор-оқытушыларқұрамыныңжалпы саны – 9оқытушы. Барлығыныңбазалықбілімі бар.Ғылымидәрежелері мен атақтары бар оқытушылар саны 53%-дықұрайды. Кафедрада2 профессор ,1 доктор Ph.Dжұмысістейді. Штаттыққұрамының – 1-уі физика – математика  ғылымдарының кандидаты , 1-уі доктор Ph.D, 1-і ағаоқытушы, 2-уіоқытушы.