Ғылыми-зерттеу жұмысы

Белсендiлiк ғылыми-зерттеу қала және облыстың кәсiпорындармен және ұйымдарымен ынтымақтастықта оқытушылар және жақындатылатын мамандар күштердiң орталары 9 зертханалардағы және ғылыми-өндiрiстiк студенттер және магистранттарды қатысумен жүзеге асырылады.

Факультеттегi белсендiлiк бас мақсаттармен ғылыми-зерттеу болып табылады: студенттердi оқу процесiнiң құрама бөлiктiң сапасында ғылыми зерттеулердi оқытушыларды ғылыми саралауды жоғарылату, ұйым, ғылыми нәтижелер және архитекторларды әзiрлеудiң оқу бағдарламаларының кiрiгуi, дизайнер, Құрылысшы, технолог сонымен бiрге ал.

Шекарааралық ынтымақтастықты жобаны жүзеге асыр сақиналық туристтiк маршруттың әзiрлеуi арналған Қазақстан, Ресей, Қытай және Моңғол елдiң ғалымдарын қатысумен «Алтай - бiздiңнiң ортақ үйiмiз», ынтымақтастық туралы келiсiмша бас облыстық әкiмшiлiктердiң деңгейiнде қол қойылған. Жобаның өткiзуi аймақтың құрылыс және туристтiк кластерiн белсендiредi.

Құрамында өздiгiнен жобалаудың залында бол студент «S-Line» «инжиниринг» ғылыми-зерттеу жұмыстар жүргiзiлетiн «Құрылысшы» СКБқа.

Факультет бойымен қаржыландырылатын ҒЗЖ-дарды ортақ көлем 35 миллион теңгеден астам құрайды. Аймақ үшiн, жеке кәсiпорындар үшiн бәрi атқарылатын жұмыстар (қолданбалы ) маңызды жаттығу мәнi ие бол табандатқан.

Факультет сүйе өндiрiспен байланысты тығызырағамын және ынтымақтастық ғылыми-техникалықтар туралы 23 келiсiм шарты болады.

Инновациялық белсендiлiк

Факультеттiң ғылыми-зерттеу жұмыстарды инновациялық бағытталғандығы жаттығу бағытталғандығының әзiрлеулерi ендi спектр арқылы жүзеге асырылады.

Факультеттiң ҒЗЖ-ы инновациялық бағытталғандығы болады және арналған: ғимараттар мен құрылымдарды сейсмотөзiмдiлiктiң бағасын облыс және құрылыс құралымдарының күшейтуiнде қолданбалы ғылыми зерттеулерге; ғимараттар мен құрылымдардың жобаланатын және қолданыстағы құрылымдарының жаңа тиiмдi конструктивтiк шешiмдерiнiң зерттеуiне; құрылыс материалдары жолдарды төлқұжат беру, сапаны бақылауға; сумен қамту жүйелердi энергия және ресурстарды үнемдеу, канализация, жылумен, газбен жабдықтау және вентиляция мәселенiң шешiмiне; жануар және құс, теплоэнергетиктер және түстi металлургияның қалдықтарынан жаңа құрылыс материалдарының әзiрлеуi үшiн биологиялық белсендi жем қосымшалардың әзiрлеуiне; тiреуiш бекiткiштердi құрылыс құралымдарының бекiтуiн технология.

Инновациялық белсендiлiк "Сәулет өнері және дизайн" кафедра бойымен "Архитектуралық физика", "Киiмнiң әрлендiруi", «Востокакадемпроект», "Өскемен Архфонд", "Архимас" ЖШС, кафедра бөлiмшелер және филиалдары жобалық әзiрлеулер және зертхана өткiзiлетiн теориялық зерттеу арқылы профессор В.И.Наумованың және профессор М.В. Козловтың басқаруымен жүзеге асырылады.

Жобалық шешiмдердiң санына ректораттың тапсырыстары кiредi - студенттер қалашықтың дамуын перспектива, президенттiң бағдарламасының орындауы - сол жақ жағалаудағы қаланың бiр бөлiгiнiң құрылыс ошағының жобасы, муниципалдық тұрақтың жобалары, қазiргi тұрғын кешендер және қызмет етудiң объектiлерi. Перспективалы бағыттардың санында - қала және облыстың әр түрлi объектiлерi, студенттер қалашықтың инфрақұрылымының элементтерi, бастамашыл ретте сол санда.

Ғылыми-зерттеу жұмысы "Үймереттер, ғимараттар және көліктік коммуникациялар құрылысы" кафедраның инновациялық бағытталғандығы болады және ғимараттар мен құрылымдарды сейсмотөзiмдiлiктiң бағасын облыс және құрылыс құралымдарының күшейтуiнде қолданбалы ғылыми зерттеулерге арналған, өйткенiсiне Қазақстан Республика алғаш шығарылатын құрылыс материалдары ғимараттар мен құрылымдардың жобаланатын және қолданыстағы құрылымдарының жаңа тиiмдi конструктивтiк шешiмдерiнiң зерттеуi, жолдарды төлқұжат беру, сапаны бақылау. "Үймереттер, ғимараттар және көліктік коммуникациялар құрылысы" кафедрасының НПЛ-iнiң кепiлдемелерiн ену ғимараттар мен құрылымдар құрылыс құралымдары пайдалану мерзiмдi iлгерiлетедi және қирау шақырған құрылымдарды техногендi және экологиялық апаттар алдын алады.

"Су-ауа бассейнін тиімді пайдалану және жылу-газбен қамту" кафедра белсендiлiгi кафедраның жұмысының бағыттары бойымен инновациялық өнiмде нарықтық экономика қажеттiлiктi қанағаттандыруға жiберiлген, (инновациялық жобалар, әр түрлi ақыл-кеңес беру қызметтер ғылыми қызмет ету және бақылап отыру және т.б.) тап қосымша инновациялық қызметтер ал; көп инновациялық есептердiң қойылу және шешiмi; студенттiк ғылыми үйiрмелердiң жұмысы “су”, “жер - бiздiңнiң ортақ үйiмiз”. Кафедра ахуалға ластайтын заттардың шығулары және қалдық сулары бар су объект түсетiн ластайтын заттардың тастауларын жиырылуға бағытталған жиырылуларына iс-шаралар әзiрлеуi бойымен инновациялықпен шұғылдан инженерлiк тораптар және құрылымдарды жобалау дәл осылай ал университеттiң ғимараттарын инженерлiк жабдықтың абаттандыру бағытталған жоба жұмыстарын орындайды.

Құрылыс материалдары, стандарттау және сертификаттау кафедра ғылыми-зерттеу жұмысы инновациялық бағытталғандығы болады және тiреуiш бекiткiштердi құрылыс құралымдарының бекiтуi, ғимараттар мен құрылымдардың жобаланатын және қолданыстағы құрылымдарының жаңа тиiмдi конструктивтiк шешiмдерiнiң әзiрлеуi теплоэнергетиктер және түстi металлургия, технологияны дамытуға қалдықтарынан жаңа құрылыс материалдарының әзiрлеуiне арналған.

Ғылыми-зерттеу жұмысы "Орман қорлары, ағаш өңдеу және қайта өңдейтiн өндiрiстердiң технологиясы" кафедрасында инновациялық бағытталғандығы болады және экологиялық қолайсыз аудандарды тұрғын үшiн бағыт азық-түлiк қосымшаларының әзiрлеудiң облысында қолданбалы ғылыми зерттеулерге емдiк-алдын алу арналған, жануар және құс үшiн биологиялық белсендi жем қосымшалар сонымен бiрге ал.

Оқытушы О.А. Бендер Ресейде ғылымдардың кандидатын ғылыми дәрежесiн iзденуге кандидаттық диссертациясын қорғады.

Диссертациялық зерттеулермен келесi қызметкерлермен шұғылданады: А.Е. Буханцева, тақырып «Аяқ ХIХ Архитектуралық стильдары Өскемен, Семей, Павлодар, Петропавл Қазақстанның тарихи қалаларында XX қабақтың басы ), О.А. Голубева, тақырып мамандық бойымен бәрi 18.00.01 «Қазақстанның тарихи қалаларын орталықтар» - НГАХА, Ресейдi аспирантурада, Новосибирск) қаласы «архитектураның теория және тарихы, тарихи - архитектуралық мұраның қайта құрастыру және қалпына келтiруi».

Бастамашыл жобаның басталған әзiрлеуi ректораттың тапсырмасы бойымен «ВКГТУ, қайрат үнемдейтiн тәсiлдемелердi қолданумен оқу - әкiмшiлiк корпус». Жоба шеңберлерiндегi (Австрия) жобалық архитектуралық шеберхана Хольцбауэра (Германия) Мюнхендiк техникалық университеттiң ғалымдарымен жұмыс және жүргiзедi. Мамандығын жетiлдiру үшiн база қалай Қазақстанның ЖОО-ларын пайдаланады - казнетке, КазМСҚА, мыстан, Ресейдiң ЖОО-лары сонымен бiрге - УГТУ, УПИ, НГАХА, АГУ.

Қоса факультетте сғзж тартылған студент жалпы сан оқу - (УИРС ) зерттеу жұмысы 348 адамды құрайды, сол 36 адамның ҒЗЖ қаржыландырылатын тартылған студенттерiн санда.

Факультетте сғзж арқылы жүзеге асырады: (сғзж элементтерде 90% дипломдық жобалар және жұмыстардан артық болады) ғылыми зерттеулер; шаруашылық келiсiм жұмыстардағы студенттерiн қатысу; қатысушылар, немесе студент тiкелей (S-Line, және «инжиниринг») ғылыми сапты аяқтардағы ғылыми әзiрлеулерi өткiзетiн бас және кiшi курстердiң 12% студенттерiн қатыстырылады. Ғылыми сапты аяқтардағы студенттерi жалпы саны 140 адамды құрайды.

Бакалаврлар, магистранттар және кафедраның оқытушыларын жақсы әзiрлеулер «Архитектура және әрлендiру» Тюмень, Барнаул, Ереван қалаларында халықаралық және республикалық жарыстар, қараулар, жәрмеңкеде әлденеше өкiлдiк еттi.