Оқу үдерісін ұйымдастыру

Факультет құрамында 4 кафедра бар:

  • Машинажасау
  • Технологиялық машиналар және көлік
  • Су және орман ресурстары
  • Қазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер

Факультет кафедралары бакалаврлар, магистрлер, және PhD докторларын келесі мамандықтар бойынша дайындықтарын жүзеге асырады

Баклавриат
Шифр Мамандықтың аталуы Тестілеуге таңдалыңған пән Бейіндік пән Мектеп, арнайы мектеп, лицей, гимназия негізінде оқу түрі және уақыты, күндіз Колледж негізінде оқу түрі және уақыты ЖОО негізінде
Күндіз Сырттай Сырттай
1 5В071200 Машина жасау Физика Математика 4 3 3 2
2 5В071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар Физика Математика 4 3 3 2
3 5В072200 Полиграфия Физика Физика 4 3 3 2
4 5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) Физика Физика 4 3 3 2
5 5В080600 Аграрлық техника және технология Физика Физика 4 3 3 2
6 5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру Физика Математика 4 3 3 2
7 5В072500 Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологияс (қолданылу саласы бойынша) Физика Математика 4 3 3 2
8 5В072800 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) Химия Химия 4 3 3 2
9 5В080500 Су ресурстары және суды пайдалану География География 4 3 3 2
10 5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы География География 4 3 3 2

 

Магистратура
Шифр Мамандықтың аталуы Бағыт
бейінді Ғылыми-педагогикалық
1 6M071200 Машина жасау 1,5 жыл 2 жыл
2 6M071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 1,5 жыл 2 жыл
3 6M072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар 1,5 жыл 2 жыл
4 6M080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 1,5 жыл 2 жыл
5 6M090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 1,5 жыл 2 жыл

 

Докторантура
шифр Мамандықтың аталуы Оқу уақыты
6D071200 Машина жасау 3 жыл