Оқу үдерісін ұйымдастыру

Факультет құрамында 3 кафедра бар:

  • Машинажасау
  • Технологиялық машиналар және көлік
  • Су және орман ресурстары

Факультет кафедралары бакалаврлар, магистрлер, және PhD докторларын келесі мамандықтар бойынша дайындықтарын жүзеге асырады

Баклавриат

Шифр Мамандықтың аталуы Мектеп, арнайы мектеп, лицей, гимназия негізінде оқу түрі және уақыты, күндіз Колледж негізінде оқу түрі және уақыты ЖОО негізінде
Күндіз Сырттай Сырттай
1 5В071200 Машина жасау 4 3 3 2
2 5В071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 4 3 3 2
3 5В072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша) 4 3 3 2
4 5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 4 3 3 2
5 5В080500 Су ресурстары және суды пайдалану 4 3 3 2
6 5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 4 3 3 2

Магистратура

Шифр Мамандықтың аталуы Бағыт
бейінді Ғылыми-педагогикалық
1 6M071200 Машина жасау 1,5 жыл 2 жыл
2 6M071300 Көлік, көліктік техника және технологиялар 1,5 жыл 2 жыл
3 6M072400 Технологиялық машиналар және жабдықтар 1,5 жыл 2 жыл
4 6M080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 1,5 жыл 2 жыл
5 6M090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 1,5 жыл 2 жыл

Докторантура

шифр Мамандықтың аталуы Оқу уақыты
6D071200 Машина жасау 3 жыл