6В07103 - Жылу энергетика

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қазіргі заманғы нарық пен халықаралық стандарттар талаптарына жауап беретін, Қазақстан Республикасының энергетикалық секторы үшін еңбек нарығында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті және талап етілетін мамандарды даярлау.

Оның бағытын көрсететін ББ негізгі идеясы: Энергетика саласындағы негізгі мақсаттарға қол жеткізу үшін құзыреттілік, дағдылар мен қабілеттерге ие жас мамандарды оқыту және тәрбиелеу. Елдің және әлем экономикасының ауқымында энергетикалық сектордың нақты мәселелерін шешуге бағытталған студенттердің кәсіби ойлауын қалыптастыру.

Маман лауазымдарының тізбесі: Цех бастығы (электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондициялау); эксплуатация бойынша цех бастығының орынбасары; жөндеу бөлімінің цех бастығының орынбасары; сынақтар және  жабдықтарды  орнатып реттеу бөлімінің бастығы; технологиялық инженер; жылу техника инженері; инженер – энергетик; гидравлика инженері; техникалық қызмет көрсету және жөндеу инженері; жөндеу бойынша инженер; ауысым бастығы (электр, газ, бу беру және ауаны кондициялау); қызмет көрсету шебері (электр, газ, бу және ауаны баптау); телім шебері.

Мамандар лауазымдарының тізбесі: Бакалавриат бағдарламаларын меңгерген түлектердің кәсіптік қызмет саласы жылуды өндіруге арналған техникалық құралдарды зерттеу, жобалау, конскукциялай және пайдалану, оның қолданылуы, оның ағындарының басқаруы және басқа да энергия түрлерін жылуға айналдыруды қамту.

Кәсіби қызмет объектісі:  энергетикалық жүйелер мен кешендер;  жабдықтар мен өндірістерді электрмен қамтамасыз ету жүйесі;  өнеркәсіп кәсіпорындарының электрмен жабдықтау жүйелері; автономды объектілердің энергиямен жабдықтау жүйелері;  энергетикалық қондырғылар;  баламалы және жаңартылатын энергия көздері негізінде электр станциялары мен кешендер; жылу технологиясын өндіру схемалары;  жылуды өндіру, бөлу және пайдалану технологиялық қондырғылары;  әртүрлі мақсаттарға арналған бу және ыстық су қазандары, атом электр  станцияларының бу генераторлары;  бу және газ турбиналары, энергетикалық қондырғылар;  сығылған және сұйытылған газдарды, компрессорды, тоңазытқыш және криогенді өсімдіктер, ауа баптау жүйелері, жылу сорғылары;  жоғары температура мен термометрлік технологиялар,  химиялық реакторлар қондырғылары, жүйелері және кешендер;  әртүрлі мақсаттарға арналған жылу-техникалық жабдықтарды, жылу және жаппай тасымалдау құрылғылары;  жылыту желілері;  ауаны салқындатқыштар мен жұмыс сұйықтықтарын орнату;  технологиялық сұйықтықтар, газдар мен булар;  жылу тасымалдағыштар және энергетикалық және технологиялық қондырғылардың жұмыс органы ретінде балқымалар, қатты денелер мен массалар;  отын және майлар;  отын және мұнай дайындау жүйелері;  стандартталған сапалы суды дайындау және пайдалану қондырғылары, жүйелер және кешендер;  жылу және атом электр станцияларынан суды дайындау және пайдалану технологиялық қондырғылары: алдын ала өңдеу, ион алмасу және мембрана қондырғылары, жылу желілері мен жылумен жабдықтау тұтынушыларынан суды дайындау және пайдалану үшін технологиялық қондырғылар;  суды қайта өңдеу жүйесі;  жылу және электротехникалық процестерді, қондырғыларды, жүйелер мен кешендерді автоматты басқару және басқару жүйесі;  нормативтік-техникалық құжаттама және стандарттау жүйелері, жабдықтарды сынау әдістері мен құралдары және сатылатын өнімдердің сапасын бақылау.

Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған оқыту үшін облыстың энергетикалық және өнеркәсіптік кәсіпорындарымен (Өскемен ЖЭО ЖШС, Өскемен жылу желілері ЖШС, Согра ЖЭО ЖШС, Қазмырыш ЖШС, ТМК АҚ) бірлескен ынтымақтастық және практикалық базаны ұйымдастыру туралы шарттар жасалды, онда көшпелі сабақтар, оқу және өндірістік тәжірибелер өткізіледі.

Қазіргі уақытта білім беру бағдарламасының арнайы пәндері бойынша сабақтарды 1 ғылым докторы, 2 ғылым кандидаты, 2 рhD докторы және 4 магистр жүргізеді. Оқытушылар ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысады.

Білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына тарту міндетті болып табылады. Студенттердің ғылыми зерттеулерінің нәтижелері республикалық және халықаралық маңызы бар басылымдарда үнемі жарияланады. Студенттер студенттік ғылыми жұмыстар конкурстарына, жас ғалымдар мен студенттердің республикалық және халықаралық ғылыми конференцияларына белсенді қатысады.

Оқу кезінде біздің студенттер университет өміріне белсенді қатысады,сонымен қатар спорттың көптеген түрлері бойынша облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарға қатысады, КТК командаларының құрамына кіреді.

Бітіргеннен кейін білім алушыға "6В07103 Жылу энергетикасы"білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр академиялық дәрежесі беріледі.

 Бакалавриатты бітіргеннен кейін түлектер ШҚМТУ-дың 7М07103 "Жылуэнергетика"мамандығы бойынша магистратурада оқуын жалғастыруға мүмкіндігі бар.