6В07104 - Электр энергетикасы

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қазіргі заманғы нарық пен халықаралық стандарттар талаптарына жауап беретін, Қазақстан Республикасының энергетикалық секторы үшін еңбек нарығында жоғары білікті, бәсекеге қабілетті және талап етілетін мамандарды даярлау.

Оның бағытын көрсететін ББ негізгі идеясы: Энергетика саласындағы негізгі мақсаттарға қол жеткізу үшін құзыреттілік, дағдылар мен қабілеттерге ие жас мамандарды оқыту және тәрбиелеу. Елдің және әлем экономикасының ауқымында энергетикалық сектордың нақты мәселелерін шешуге бағытталған студенттердің кәсіби ойлауын қалыптастыру

Маман лауазымдарының тізбесі: технологиялық инженер; сынаушы және реттеуші; жабдықтарды орнату инженері; инженер - электрик; инженер - энергетик; электрлік өлшеулер инженері; релелік қорғаныс және автоматика инженері; ТҮ АЖБ инженері; инженер-аспап жасаушы; метрология жөніндегі инженер; инженер; цехтың ауысым бастығы.

Кәсіби қызмет аймағы: Түлектердің кəсіби қызметінің саласы - бұл процестерді жүзеге асыратын элементтерді, аспаптарды жəне жүйелерді өндіру, беру, тарату, трансформациялау, электр энергиясын қолдану, энергия ағынын бақылау, өндіру жəне өндіру үшін адам қызметінің əдістері мен əдістерінің жиынтығы.

Кәсіби қызмет объектісі: Кәсіптік қызметтің объектілері дәстүрлі энергия көздеріне негізделген электр станциялары, электр станциялары мен кешендер болып табылады; электр машиналары, трансформаторлар, электромеханикалық кешендер және жүйелер, оның ішінде бақылау және реттеу; электр және электрондық құрылғылар, электромеханикалық және электрондық құрылғылар кешендерi мен жүйелерi, энергия ағындарын басқарудың автоматты құрылғылары мен жүйелерi; электржетек және экономиканың әртүрлі секторларындағы механизмдер мен технологиялық кешендерді автоматтандыру; электр тасымалдаудың әр түрлі түрлері және көлік жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету құралдары; автоматтандырылған электр жүйелері, түрлендіргіштер, энергияның электржетегі, технологиялық және қосалқы қондырғылар, оларды автоматтандыру, бақылау және диагностика жүйесі; нормативтік-техникалық құжаттаманы және стандарттау жүйелерін, сынақ әдістерін және құралдарын және электротехника өнімдерінің сапасын бақылауды, электр жабдықтарын және электрмен жабдықтау жүйелерін, электр қондырғыларын және жүйелерін қамтиды.

Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған оқыту үшін облыстың энергетикалық және өнеркәсіптік кәсіпорындарымен (ШҚ АЭК АҚ, ВМЭС КЕGОС АҚ, КЭМОНТ АҚ, Қазмырыш ЖШС, ТМК АҚ) бірлескен ынтымақтастық және практикалық базаны ұйымдастыру туралы шарттар жасалды, онда көшпелі сабақтар, оқу және өндірістік практика өткізіледі.

Қазіргі уақытта білім беру бағдарламасының арнайы пәндері бойынша сабақтарды 1 ғылым докторы, 2 ғылым кандидаты, 2 рhD докторы және 4 магистр жүргізеді. Оқытушылар ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысады. Білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде білім алушыларды ғылыми-зерттеу жұмысына тарту міндетті болып табылады. Студенттердің ғылыми зерттеулерінің нәтижелері республикалық және халықаралық маңызы бар басылымдарда үнемі жарияланады. Студенттер студенттік ғылыми жұмыстар конкурстарына, жас ғалымдар мен студенттердің республикалық және халықаралық ғылыми конференцияларына белсенді қатысады.

Оқу кезінде біздің студенттер университет өміріне белсенді қатысады,сонымен қатар спорттың көптеген түрлері бойынша облыстық, республикалық және халықаралық жарыстарға қатысады, КТК командаларының құрамына кіреді.

Бітіргеннен кейін білім алушыға "6В07104 Электр энергетикасы" білім беру бағдарламасы бойынша бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Бакалавриатты бітіргеннен кейін түлектер ШҚМТУ-дың 7М07104 "Электр энергетикасы"мамандығы бойынша магистратурада оқуын жалғастыруға мүмкіндігі бар.