Кафедра оқытушыларының оқу-әдістемелік құралдарының тізімі

Кафедра оқытушыларының оқу-әдістемелік құралдарының тізімі 5В071200 және 5В090100 мамандығы бойынша оқу үрдісін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз ету толығымен жасалды. Кітапханалық қор 1 студент басына 851,8 оқулықты құрайды, оның ішінде: қазақ тілінде - 10,3. Үлгілік оқу бағдарламаларының болуы 100% құрайды, ал үлгілік бағдарламалардың жоқтығы олардың мамандықтар бойынша ӨОӘ-да болмауына байланысты. Пәндерде бекітілген оқу жоспарлары (жұмыс оқу жоспары) 100% құрайды. Нұсқаулықтың мазмұны әрбір пән бойынша мамандықтарға арналған стандартта көрсетілген мәселелердің толық тізімін қамтиды. Кафедраның оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етудің мазмұнын стандарттар талаптарына сәйкестігі 100% құрайды.

Оқу үрдісіндегі әдістемелік құралдар

Автор Название Издательство Объем (усл. п.л.)

Учебники и учебные пособия

1 Комбаев К.К. Метрология, стандарттау және сертификаттау. Техникалық мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған оқулық. Алматы «Эверо» -2015 ж. 128 б. ISBN 978-601-240-783-9 7,5
2 Комбаев К.К. Метрология, стандарттау және сертификаттау. Техникалық мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған оқулық. Алматы, «Эверо» -2015 г. 132 б. ISBN 978-601-240-784-6 7,7
3 Давыдов А.А., Макенов А.А. Автокөлік қозғалу теориясы: оқу-әдістемелік құрал Өскемен: 
ШҚМТУ, 2015. – 156 б.
9,06
4 Макенов А.А., 
Оралбеков Р.О.
Дипломдық жобалау: оқу-әдістемелік құрал  Өскемен: 
ШҚМТУ, 2015. –  66 б.
3,84
5 Макенов А.А., Давыдов А.А. Автокөлік. Қозғалу теориясы: Оқу қуралы М.: Saarbrucken: 
Lambert Academic Publishing, 2015. – 216 б.
13,5
6 Волков В.Н. Материалтану. Лекциялар конспекты Алматы, «Эверо» -2015 ж. 163б. ISBN 978-601-310-079-1 10,1
7 Волков В.Н. Конструкциялық материалдар технологиясы бойынша лекциялар курсы Алматы, «Эверо» -2015 ж. 230 б. ISBN 978-601-310-080-7 14,4
8 Лопухов Ю.И. Машинажасаудағы рұқсат етулерді, қону мен өлшем тізбегін есептеу Алматы, «Эверо» -2015 ж. 150 б. ISBN 9965-575-90-8 9,3
9 Гурьянов Г.А., Дудкин М.В., Макенов А.А. Машиналар мен жабдықтарды жасаудағы дизайн және шығармашылықтың негіздері. Оқу қуралы Алматы: Изд-во «Эверо», 2016. – 212 б. 13,3
10 Гурьянов Г.А., Дудкин М.В., Макенов А.А., Арпабеков М.И. Машиналар мен жабдықтарды жасаудағы дизайн және шығармашылықтың негіздері. Оқу қуралы Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2017. – 346 б. 20,21
11 Комбаев К.К. Метрология, стандарттау және сертификаттау: ҚР БжҒМ РММ ұсынған оқу-әдістемелік құралы Алматы: «Эверо», 2018. - 308 б., 2-ші басылым, қайта қаралған және кеңейтілген. УМО қорытындысы КарМТУ от 01.10.2018ж. №10.6/3262 18,12
12 Давыдов А.А., Макенов А.А. Автокөлік қозғалу теориясы: оқу-әдістемелік құрал Алматы: ИД «Альманах», 2018. – 157 б. 9,56
13 Арпабеков М.И., Давыдов А.А., Макенов А.А. Автокөлік. Проектілеу негіздері: Оқулық. I  бөлім Алматы: ССК, 2018. – 232 б. 13,93
13 Арпабеков М.И., Давыдов А.А., Макенов А.А. Автокөлік. Проектілеу негіздері: Оқулық. IІ  бөлім Алматы: ССК, 2018. – 224 б. 13,44