Технологиялық машиналар және көлік

 2015 жылдан бастап, «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»және «Көлік және логистика» кафедраларының қосылуынан кейін кафедра «Технологиялық машиналар мен көлік» деп аталады, қазіргі кафедра меңгерушісі т.ғ.к., доцент Елемес Дархан Елемесұлы.

1962 жылы Ө ҚЖИ қабырғасында «Құрылыс, жол және көтеріп-тасымалдау машиналары» (ҚЖ ж КТМ) кафедрасы құрылды, ол университеттiң қарт кафедраларының бiрi болып есептеледi.

Әртүрлi жылдары кафедраның меңгерушiлері болған: Преображенский Николай Самсонович, Гордеев Владимир Николаевич, Веригин Юрий Алексеевич, Гельцер Александр Кондратьевич, Буров Владимир Петрович, Гурьянов Георгий Александрович, Вавилов Андрей Владимирович, Дудкин Михаил Васильевич, Мұздыбаева Альфия Сеитовна.

2000 жылдың қараша айында «Материалдар кедергісі» және «Машинатану» кафедраларын қосу негізінде «Механика және машинатану» (М ж М) кафедрасы құрылды, кафедраны кезек-кезек Хон Николай Владимирович және Томилин Александр Константинович басқарды.

Д. Серікбаев ат. ШҚМТУ машинажасау және көлік факультетінің «Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасы атауын 2005 жылы желтоқсанда «ҚЖ ж КТМ» және «М ж М» кафедраларын біріктіргенде алған.

Кафедра күндізгі және сырттай оқу бөлімдері бойынша студенттеріне дәріс береді және бакалавриаттың келесі мамандықтар бойынша шығаратын кафедра болып табылады:5B071300- «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», мамандану: «Көтеріп-тасымалдау, құрылыс, жол машиналары және жабдықтар»; 5В072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар»

Кафедра және де 6М071300 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», мамандану: «Көтеріп-тасымалдау, құрылыс, жол машиналары және жабдықтар»; 6М072400 – «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандықтары бойынша магистрлерді және 6D071200 – «Машинажасау» мамандығы бойынша докторанттарды дайындайды.

Ұлттық рейтингтің 2013 нәтижелер бойынша, 5В072400 - «Технологиялық машинаны және жабдықты» мамандығы ҚР жоғары оқу орндары арасында 3 орынға иеленді.