2016-2017 оқу жылындағы оқытушылардың оқу құралдары

  • А.В.Вавилов, Я.Ю. Игнатьева Мәтіндік және бейнелеу ақпараттарын өңдеу. Оқу-әдістемелік құрал – Өскемен: ШҚМТУ, 2016. – 156 бет. ISBN 978-601-208-269-2.
  • Г.А. Гурьянов ЖБИ жасау және бетонды дайыдауға арналған машиналар мен жабдықтар. Оқу құралы / ШҚМТУ. – Өскемен. – 2016. – 196 бет.: илл.
  • Г.А.Гурьянов, Ю.А.Веригин, М.В.Дудкин, Д.Е.Елемес Құрылыс машилары, механикалық жабдықтар және құрылыс өндірісіндегі механизациялау. Оқу құралы / ШҚМТУ. – Өскемен. – 2017. – 466 бет.: илл.
  • Модульдік білім беру бағдарламасы мамандық 6М071200 - «Машинажасау»