Бакалаврларға арналған ақпарат

Диплом жазушыларға арналған әдістемелік нұсқау:

Диплом проектiлеу үшiy:

Мамандық бойынша мемлекеттік аттестацияялық емтиханың багдарламасы:

Практика бойынша әдістемелік нұсқаулар: