Әдістемелік жұмыс

Энергетика және техникалық физика кафедрасына 5В071700 (050717) және 5В071800 (050718), 5В072300, 6М071700, 6М071800, 6М072300, 6М060400 оқу бағдарламасына сай барлық пәндер бойынша оқу әдістемелік кешендері ОӘҚҚ толық әзірленіп факультет деканы бекіткен.

ОӘҚҚ құрамына: жұмыс бағдарламасы – силлабус, курстық жобалауды орындауға арналған әдістемеләк нұсқаулық, тәжірибие және зертханаларды орындауға арналған әдістемеләк нұсқаулық, сырттай оқитын студентерге бақылау жұмысын орындауға арналған әдістемеләк нұсқаулық, жиынтық бағдарламалар көшірмесі, СӨЖ орындауға арналған әдістемеләк нұсқаулық,қорытынды бақылауды арналған тестер жиыны.

Кафедра пәндердің оқу бағдарламарын дайындау бойышна белсенді жұмыс істейді.

Шетелдік профессорлармен «Қазақстан дағы бетке устар ЖОО шетел ғалымдарымен кеңесшілерді шақыру» бағдарламасына сәйкес шетелдік профессорлармен бірігіп оқу әдістемелік басылым шығаруға бірікен жұмыстар жүргізілді, келесі пәндер бойынша:

  • «Электр энергетикасындағы нанотехнологиялар» (Люблин политехникалық университетінің профессорымен бірге)
  • «Электр жүйелерің жобалау» (Жоғарғы мектеп Сібір ғылым Академиясынығ тілшісі, Россия Федерациясынығ жоғарғы мамандырылған білім орталығының құрметті мүшесі, Алтай МТУөндірістік және тұрмыстық электрофикациясы кафедрасының профессоры А.А.Сошниковпен бірге)
  • «Электр энергетикасындағы қор үнемдеу технологиялары» (Россия Федерациясынығ жоғарғы мамандырылған білім орталығының құрметті мүшесі РФ үкіметінің білім саласындағы премия лауреаты, Жоғарғы мектеп Сібір ғылым Академиясынығ тілшісі, Алтай МТУөндірістік және тұрмыстық электрофикациясы кафедрасының профессоры О.К. Никольскиймен бірге)
  • «Жылу энергетикасының ғылыми техникалығ мәселелері», «Электро энергетикасының ғылыми техникалығ мәселелері», «Ғылыми тәжірибиенің техникасы мен теориясы» «Электро энергетикасының казіргі заман мәселелері», «Ғылыми тәжірибиенің үлгі теориясы» (Япония, PhD докторы, IthEO қолданбалы ғылыми зерттеу Институтының зерттеушісі Т. Камеимен бірге)

Мамандықтар бойынша мемлекеттік аттестация қортындысы сәйкес кафедра оқу процессіне пәндер бойынша әдістемелік нұсқаулармен қамтамассыз ету және мамандарды жоғарғы дәрежеде дайындайды.