Жылу энергетикасы

Бакалавриат

5B071700 мамандығы - бакалавриат, 6M071700 мамандығы - магистратура

Бакалаврларды дайындау мамандығы 5B071700- Жылу энергетикасы.

Оқу түрлері бойынша мерзімдер:

  • Орташа білім негізінде (мектеп, КТМ): күндіз - 4 жыл;
  • Орташа кәсіптік білім негізінде (колледж): күндізгі және сырттай -3 жыл;
  • Жоғары білім негізінде: сырттай - 2 жыл.

Оқуды аяқтағаннан кейін жылу энергетикасы бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Магистрлік дайынау бағдарламасы  6M071700 – Жылу энергетикасы.

Дайындау бағыттары мен мерзімі:

  • Кәсіби - 1,5 жыл. Академиялықдәреже– «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша техника және технология магистрі;
  • ғылыми-педагогикалық - 2 жыл. Академиялық дәреже– «Жылу энергетикасы» мамандығы бойынша  техника ғылымдарының магистрі.

Оқу түрі - күндізгі.