Магистранттарға арналған ақпарат

Магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары (кәсiби және профильдік бағытта):

Пререквизиты:

Практиканы өту бойынша әдістемелік нұсқаулар:

Мемлекеттік аттестаттау емтиханының бағдарламасы (ғылыми-педпгогикалық бағытта):

Магистрлік диссертация жөніндегі ереже: