Магистранттарға арналған ақпарат

Магистратураға түсу емтихандарының бағдарламалары:

6М070200 Автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша кешенді бітіру емтиханы (2 жыл оқу)

Мамандық бітіру кешенді емтиханы:

Магистрлік диссертацияны дайындау, жазу және қорғау тәртібі: