Математикалық және компьютерлік моделдеу

«Математикалық және компьютерлік моделдеу» кафедрасы «Жоғары математика» кафедрасы негізінде мамыр 2003 жылы құрылған. Қазіргі уақытта кафедра мамандарды келесі екі бағыт бойынша дайындайды:

  • Математикалық және компьютерлік моделдеу:

5B070500 – Бакалавриат

6M070500 – Магистратура

  • Математика:

6М060100 – Магистратура

6D060100 – Докторантура PhD

Кафедрасы білім беру бағдарламаларының базалық құрамдас бөлігі болатын және бәсекелесуге қабілетті мамандар дайындауды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқаратын жоғарғы математиканың іргелі және арнаулы тараулары бойынша университеттің барлық мамандықтарында оқу үрдісін іске асырады.

Кафедраның міндеті

Математика, индустрияны математикалық және компьютерлік үлгілеу, энергетика, бизнес салаларында кәсіптік құзыреттілігі бар, ұлттық және халықаралық деңгейде талап етілген, бәсекеге қабілетті көптілді мамандарды сапалы көпдеңгейлі даярлау.

Кафедраның стратегиясы

Кафедраны технологиялық үрдістерді және зияткерлік жүйелерді математикалық және компьютерлік үлгілеу саласында жаңа білімдерді қалыптастыруға, инновациялық тәсілдемелерді құру, жүзеге асыру және оқу және оқу-зерттеу қызметіне енгізуге бағытталған инновациялық түрдегі кафедраға айналдыру.