Докторантура

6D070600 - «Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» Скачать жүктеу

 • 1М: Докторанттарды ғылыми, білім беру және әдіснамалық дайындық негізінде тау-кен-геологиялық өндірісі саласындағы өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірістік қызметке дайындау. Білім беру қызметінің жаһандық нарығында 6D070600 – Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау БББ түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету.
 • 2М: Терең ғылыми дайындық негізінде докторанттарды ғылыми-зерттеу қызметіне дайындау және алдыңғы қатарлы өнеркәсіп кәсіпорындарымен әріптестік қатынастарды күшейту арқылы өңірдің экономикалық дамуына қатысу
 • 3М: Докторантты геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы ұйымдастыру-басқару қызметіне дайындау, қойылған міндеттерді кешенді шешу үшін персоналдың жұмысына басшылық жасау дағдыларын дамыту
 • 4М: Геология, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу, барлау және игеру, табиғатты тиімді пайдалану саласында арнайы орта және жоғары білім беру жүйесі үшін докторантты педагогикалық қызметке дайындау
 • 5М: Докторанттарды тұрақты кәсіби өсуге, еңбек нарығының өзгермелі жағдайында жаңа кәсіби білім мен іскерлікті меңгеруге дайындау
 • 6М: Іргелі ғылыми зерттеулерді орындауға және геологиялық ғылымдар саласындағы қызметте инновациялық тәсілдерді меңгеруге қабілетті шығармашылық тұлғаны қалыптастыру

2011 ж бастап 6D070600 - «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығы бойынша PhD докторларын дайындайды.

Ынтымақтастық келісім шарттарына сәйкес PhD докторларын дайындау әлемнің әйгілі университетінің бас ғалымдарының көмегімен өткізіледі:

 • Музей Естественной истории, г. Лондон, Великобритания;
 • Тарихи жаратылыстану мұражайы, Лондон қаласы, Ұлыбритания.
 • Акита университеті, Акита қаласы, Жапония;
 • СБ РҒА геология және минералогия институты, Новосибирск қаласы, Ресей;
 • Томск мемлекеттік политехникалық университеті, Томск қаласы, Ресей.
 • Вроцлав университеті, Вроцлав қаласы, Польша;
 • Болат және балқыма Мәскеу институты, Мәскеу қаласы, Ресей;
 • Мәскеу мемлекеттік тау кен университеті, Мәскеу қаласы, Ресей.
 • П. Лумумбы атындағы халықтар достығының Ресей университеті (ХДРУ)

Кафедра докторанттары жыл сайын біліктіліктерін жоғарлатуға және жақын және алыс шетелдерге (Польша, Вроцлав университеті; Ресей, ХДРУ; Мәскеу қаласы; Германия, Фрайберг қаласы; Қытай, Үрімші қаласы; Жапония, Акита қаласы, Акита университеті; АҚШ; Ұлыбритания, Лондон қаласы ЖТМ) алмасу бағдарламалары аймағында барады.

2014 жылы кафедра оқытушысы Н.А. Зимановская доктор PhD ғылым дәрежесін иеленуімен «Шығыс Қазақстан алтын-сульфидтік кенорындардағы асыл металлдадың ультрадисперсті минералдық фазалар» тақырыбы бойынша диссертацияны қорғап шықты.

В 2015 году старшему преподавателю кафедры Азельханову Асхату Женисовичу после успешной защиты диссертации была присвоена учёная степень доктора PhD.

В 2016 году старший преподаватель кафедры Кузьмина Оксана Николаевна защитила диссертацию на базе Новосибирского государственного технического университета, пополнив ряды докторов PhD.

По итогам специализированного рейтинга Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР) 2017 года образовательная программа 6D070600 - Геология и разведка месторождений полезных заняла 1 место. Аккредиттеу және рейтингтің Тәуелсіз агенттігінің (АРТА) 2017 жылғы мамандандырылған рейтинг қорытындысы  бойынша,  Д.Серікбаев  атындағы ШҚМТУ-дың