Жаяу әскердің соғыс машиналарында мотобағыттық бөлімдер, бөлімшелер және құрылымдарды әскери қолдану

i1.1.1s1 1«Жаяу әскердің соғыс машиналарында мотобағыттық бөлімдер, бөлімшелер және құрылымдарды әскери қолдану» мамандығы студенттерінің әскери дайындығының мақсаты – Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне қажетті, білімді, өз қызметіне толық дайын, әскери тапсырмаларды бұлжытпай орындайтын, әскери қимылдар кезіндегі белгілі бір іс-әрекеттерге дайын, әскери қимылдар кезінде тактикалық жағдайға дұрыс баға бере алатын мамандарды дайындау. Студенттердің  бұл қасиеттері оқу орынның азаматтық  мамандықтарындағы алған білімдері мен тәжірибелік дағдылары, әскери кафедра мен әскери бөлімшелердегі оқулары кезінде қалыптасады. Осы мамандық студенттері нені білулері керек:    

i1.1.2s1 2Қазіргі замандағы жалпыәскери қимылдың негіздерін, осы бөлімнің құрылымын және штаттық құрылымын; қарсылас әскердің құрылымын, қарулану деңгейін, іс-әрекет тактикасын; соғыс кезінде ауқымды жою қаруларына қарсы қорғаныс негіздерін ұйымдастыру; оқытылып жатқан қару түрлерінің әскери мүмкіндіктері мен құрылымын; қаруланған соғыс машиналарын, ату қаруларын, гранатометтарды қолдану ережелері; мотобағыттық бөлімшелердің әскери дайындығын ұйымдастыру әдісі; мотобағыттық бөлімшелердің бронетанктық қаруларын жою және қалпына келтіру негіздері, әскердің түрлі соғыс қимылдары кезіндегі оларды түрлі техникалық қодануды ұйымдастыру; мотобағыттық бөлімшелердің бронетанктық қаруларын түрлі кеңістікте, ауа райында, көру аймағында басқару амалдары мен жүргізу ережелері; белгілі бір аймақта жол табу амалдары мен негіздері; ҚР ҚК-ң жалпыәскери жарлықтарының заңнамалық негізі және талаптары; әскердің қызметін ұйымдастыру және әскери тәртіпті нығайту жөніндегі Қазақстан Республикасы қорғаныс Министрінің директивалары мен бұйрықтарының талаптары.

қолдарынан келуі керек:

s1 3i1.1.1Әртүрлі жағдайларда, соғыс қимылдары кезінде бөлімді басқару; әскери қолданысқа сай бөлімнің қарулануын дайындау;  ату қарулары мен әскери машиналардың қаруларының мүмкіндіктерін шебер пайдалану; соғыс кезіндегі мақсаттарды алдын-ала бақылап, оларды отқа орау; взвод бронетанкалық қаруды техникалық түрде дұрыс қолдануды ұйымдастыру және қамтамасыз ету;  мотобағыттық бөлімшелердің бронетанктық қаруларын түрлі кеңістікте, ауа райында, көру аймағында жүргізу; азимут бойында қозғалып, кедергілерден өту; әскери қызметкерлердің міндеттерін орындауда, бөлімнің ішкі құрамының өмірін және тұрмысын ұйымдастырғанда жалпыәскери жарлықтарды пайдалану; ішкі құрамды жалпыәскери жарлықтар бойынша тәрбиелеу және оқыту, олардың бойында Отанды қорғауға деген жауапкершіліктерін арттыру және өз қалауымен әскери қызметін атқару ойын негіздеу; әскери дайындық пен бөлімнің әскери мүмкіншілігіне міндетті түрде әсер ететін жоғары тәртіпті сақтап отыру және бөлімшенің осыны өздігінен саналы түрде түсінуі.