Автомобильді техниканы қолдану және жөндеу

i1.1.1 s4 2«Автомобильді техниканы қолдану және жөндеу»  (ВУС - 560200) мамандығы бойыншастуденттердің әскери дайындығы халқына, Отанына және өкіметке  адал қажетті теориялық білімді меңгерген, автомобиль техникаларын өндеу мен пайдалануды ұйымдастыру дағдыларын меңгерген, бөлімшелер мен бөлімдерді автотехникалық қамтамасыз ете алатын, әртүрлі әскери жағдайда автомобиль тасымалын ұйымдастыра алатын, ұрыс жағдайында қару мен әскери көлікті тиімді пайдалана алатын Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері үшін мамандарын дайындау мақсатын көздейді. Бұл қасиеттер студенттер бойында оқу орнының әскери кафедрасында оқыған кездерінде жинақтаған теориялық білімдері мен оқыту тағылымынан өту кезінде жинақтаған дағдылары арқылы қалыптасады.

Осы мамандық бойынша студенттер білулері керек:

s4 3i1.3.4

Заманауи әскери ұрыстың негізін, момтоатқыштар бөлімін ұйымдастыру мен қарулануын, әрекет тактикасын, ұрыс кезінде бөлімді басқара білуді; Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері жалпыға бірдей жарғысын, материалдық бөлім мен жинақталған қорды сақтау мен дұрыс жұмсау, атылатын қаруды дұрыс пайдалану,   әскерді техникалық және тылдық қамтамасыз етудің жалпы ережелерін, бөлімшелер мен бөлімдердегі автомобиль қызметінің міндеті мен ұйымдастыруды; бөлімді автотехникалық қамтамасыз етудің негізгі ережелері мен ұйымдастыруды, бөлімдерді автомобильдік тасымалдау,   ЗИЛ-131 және  КамАЗ-4310 (Урал-4320)автомобиль құрылғыларын, автомобильдерді дұрыс сақтау, оларды дұрыс пайдалану ,жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруды.s4 1