Dáýlet Serikbaev atyndaǵy Shyǵys Qazaqstan memlekettik tehnıkalyq ýnıversıteti

Қаржы-экономикалық бөлімі

Қаржы-экономикалық бөлімі (одан әрі - ҚЭБ) Экономика және қаржы басқармасының құрамына кіреді және басқарманың бастығына - бас бухгалтерге тікелей бағынады.

ЭЖБ өз қызметінде төмендегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады:

 • Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасын;
 • Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің қаржы, салық жөніндегі нормативтік кесімдерін;
 • Қазақстан Республикасының 27.07.2007 жылғы № 319-III «Білім туралы» Заңын;
 • Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413 - 1V «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңын;
 • Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңын;
 • 27.12.2007 жылғы № 1301 мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін (30.12.2009 жылғы жағдай бойынша № 2305 өзгерістері мен толықтырулыра бар ережесін);
 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің және Уәкілетті органының бұйрықтары мен нұсқау хаттарын;
 • Университеттің Жарғысын;
 • Университеттің есепке алу саясатын;
 • ректордың бұйрықтары мен өкімдерін;
 • басқадай нормативтік және құқықтық кесімдерді, сондай-ақ ЭЖБ туралы осы ережені.

 

Мақсаттары мен міндеттері:

 • Университеттің ағымдағы және келешекті даму жоспарларын әзірлеу.
 • Университет бухгалтериясымен, және басқа да бөлімшелермен бірлесіп, еңбек пен ақшалай қаражаттарды дұрыс әрі тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.
 • Мамандар дайындығының келешекті және ағымдағы жоспарлауына қатысу.
 • Университетте іске асырылатын және өндірілетін қызметтер мен жұмыстар құнын әзірлеу.
 • Университеттің қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жасау және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу.
 • Қызметкерлер құрамының және қаржыландыру көздерінің барлық түрлері бойынша штаттық кестелер әзірлеу.
 • Үстемеақы, сыйақы жүйелерін және еңбекақы төлеудің басқадай түрлерін жетілдіру ережелерін әзірлеу.
 • Қаржы және статистика есептемелерін құрау.
 • Университеттің қаржы тұрақтылығын болжамдау.