Автокөлік бөлімі

Автокөлік бөлімі (АБ) Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ өндірістік-экономикалық департаментінің құрылымдық бөлімі болып табылады.


Автокөлік бөлімінің негізгі міндеттері мен қызметтері:

  • Автокөлік шаруашылығындағы қауіпсіздік жұмысын ұйымдастыру. 
  • Транспорттық тасмалдардың календарлық жоспарлау-кестесін жасау. 
  • Транспорттық құралдарды жеткізу жоспарының уақытында орындалуын бақылау
  • Транспорттық құралдарды рационалды қолдану және жетілдіру бойынша техникалық-ұйымдастырушылық шараларды дайындау.
  • Қажетті деңгейде барлық деңгейдегі көлік түрлерінің техникалық жағдайын қадағалау.