Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 7M07307 - Жер ресурстарын басқару
Білім беру бағдарламасының мақсаты

орысша, қазақша

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіби қызмет түрлері:

Кәсіби қызметінің функциялары: