Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 6B06202 - Радиотехника
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіби қызмет түрлері:

Кәсіби қызметінің функциялары:

Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер