Геокартирование

Сипаттама: Бұл пән студенттерді: - геология саласында ғылыми және зертханалық зерттеулер жүргізу бойынша мәселелерді шешу үшін пәнаралық зерттеулер; - геология, іздеу, пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және игеру, қоршаған ортаны басқару саласындағы жобалық қызмет; - өзін-өзі зерттеу және үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіруге дайындау үшін арналған

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студент: 1) геологиялық картадағы әр түрлі тау жыныстардың шартты белгілері білу керек (шөгінді, магмалық және метаморфтық); 2) геологиялық қиманы және стратиграфиялық бағананы құрастыру білу керек; 3) геологиялық картада тау жыныстардың құрылымдық элементтерің белгілеуді білу керек; 4)геологиялық карталарда керек құрылымдық элементтерін айыру білу керек.
Міндет
  • Геокарталау, оның ішінде, элементерлы геологиялық құрылымдарды құрастыру туралы ұғым алу. Және де геологиялық картамен жұмыс істеу білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Студент келесіні білу керек – қаттардың стратиграфиялық бөлінуі негізгі мәліметтерді, қабаттардың тік және еңкейлі жатысы туралы ұғымдарды, қатпарлар мен бұзылыстар туралы. Геологиялық карталады оқу білу, қабаттардың жатыс элементтерің анықтай білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Геологиялық гидрогеохимиялық және геохимиялық краталармен қималарды құру білу және түсіру нәтижелерін интерпритациялау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жер бетінің небір учаскесінің әр түрлі түзілімдерді құрылымдық талдау өз бетімен талдау жасау білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Геологиялық құрылымдарды зерттеуде негізгі әдістерді қолдана білу және тапсырыстарды шешу үшін ғылыми мәліметтерді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бар болған және жаңа технологияларды (мамандырылған компьютерленген бағдарламаларды) еңгізу білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Поцелуев А.А., Архангельский В.В. Дистанционные методы исследования окружающей среды: Учебное пособие для Вузов. – Томск: Изд-во STT, 2000. – 184 с. 2 Аковецкий В. И. Дешифрирование аэрокосмических снимков. - М.: Академия, 2004. 3 Поцелуев А.А. Дистанционные методы геологических исследований: история, современное состояние / А. А. Поцелуев, Ю. С. Ананьев, В. Г. Житков // Т. 1: Полезные ископаемые. - 2008. - С. 513-518. 7 Jian Zhao, Jianchun Li/ Rock Dynamics And Applications State Of The Art. 2013.- 620p. 8 Genadiy Pivnyak [et al.]. Mining of Mineral Deposits : London : CRC Press, 2013. - 372 p. 9 Wu Faguan, Qi Shengwen Global View of Engineering Geology and the Environment; London: CRC Press, 2013. - 899 p