Геоинформационные технологии в геологии

Сипаттама: Әлемдік практика мен ғылымда кеңістіктік деректерді ұйымдастыру және сақтау үшін қажетті жүйелерді құрастыру бойынша технология қарқынды дамиды. Технологияның дамуымен қатар оны қолдану облыстары да дамиды. Компьютерлі технология геологиямен тығыз байланыста

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Берілген ғылыми-практикалық пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге компьютерлік технология облысы тұрғысынан геология мәселелеріне қатысты теориялық және практикалық білім беру
Міндет
  • 1 студенттерге компьютерлік технология облысы тұрғысынан геология мәселелеріне қатысты теориялық және практикалық білім беру. 2 геологиялық карта, қима, стратиграфиялық бағана компьютерге енгізудегі негізгі концепциялары туралы білім беру; 3 геоақпараттық технологиялар облысында технологиялық білімді тереңдету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - графикалық мәліметерді компьютерге енгізудегі негізгі концепцияларын білу; - заманауй компьютерлік технологияларды білу керек - әртүрлі ақпараттық жүйелерді жасау үшін ГАТ таңдау білу -берілген ГАТ үшін қажетті деректердің базаны жасау
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Студенттердің түсінігі болу керек: 1- бағдардармалық және инструменталдық ГАТ мүмкүншіліктер туралы; 2- ақпараты алу мен өндеудың заманауй құралдарды қолданып жаңа жобаларды істеу. ГАТ басқаруда, бизнесте, геологияда ғылымда және техникада қолдану мүмкіншіліктері орасан
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • эксперименталдық деректерді және алынған шешулер мен нәтижелерді салыстыру негізінде модельді таңдауын дәлілдеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • әртүрлі жобаларды атқару кезінде, белгілі инженерлік мәселелерді шешу үшін ғылыми-техникалық ақпараты іздеу мен талдауға икемді болу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - геология саласында компьютерді, геоақпараттық технологияны қолдана білу; - қазіргі заманға сай жұмыс жасау үшін практикалық дағдылану.
Негізгі әдебиет
  • Литература 1.Геоинформационные системы в горном деле.К.Н. Трубецкой, А.Ф. Клебанов, Д.Я. Владимиров. НВК "ВИСТ", г. Москва 2. Геоинформатика и геоинформационные системы Кузнецов О.Л., Никитин А.А., Черемисина Е.Н. 3.Компьютерная графика. Практикум Залогова Л. А 4. 2d черчение в AutoCAD 2007-2010. Климачева Т.Н.