Поиски и разведка подземных вод

Сипаттама: Зерттеу процесінде жер асты суларының жіктелуі және негізгі түрлері мен типтерінің құрылымдық ерекшеліктері, сондай-ақ олардың барлау, іздестіру және санау әдістері меңгерілді. Жер үсті және жер асты суларына және тұтастай алғанда қоршаған ортаға жасанды әсер ететін экономикалық және экологиялық аспектілерге ерекше көңіл бөлінеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Жер асты сулар эксплуатациялық қорларын анықтау үшін гидрогеологиялық зерттеулер бөлінеді: гидрогеологиялық түсіру, барлау жұмыстары, тәжірибелі ағызулар және стационарлық бақылаулар. Жұмыстар көлемі көптеген факторларға байланысты: жобалау кезеңі, ауданның зерттеу дәрежесі және де ауданның гидрогеологиялық шарттар күрделігі. 2. Жер асты сулар эксплуатациялық қорларын анықтау үшін гидрогеологиялық зерттеулер бөлінеді: гидрогеологиялық түсіру, барлау жұмыстары, тәжірибелі ағызулар және стационарлық бақылаулар. Жұмыстар көлемі көптеген факторларға байланысты: жобалау кезеңі, ауданның зерттеу дәрежесі және де ауданның гидрогеологиялық шарттар күрделігі.
Міндет
  • Жедел теориялық білімдер негізінде гидрогеологиялық зерттеулер бойынша тапсырмаларды шешу; анықты физикалық қасиеттері бойынша барлау ұңғымаларды бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғыштарды тандай білу; жер асты сулардың типтерін анықтай білу, химиялық құрамын білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жедел теориялық білімдер негізінде гидрогеологиялық зерттеулер бойынша тапсырмаларды шешу; анықты физикалық қасиеттері бойынша барлау ұңғымаларды бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғыштарды тандай білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Жер асты сулар типтерін визуалды ажырату (артезиандық, қабаттық және тереңдік)
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Химиялық құрам, ластану және іс-тәжірибелік манызы негізінде жер асты сулардың тәжірибелік қолдануының құрылымын
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • су ресурстары және сумен пайдалану сұрақтары бойынша білімді болу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бар болған және жаңа әдістерді зерттеулермен геология барлау жұмыстарын өткізу кезінде еңгізу.
Негізгі әдебиет
  • 1.Биндеман Н.Н, Бобрышев А.Т и др. Поиски и разведка подземных вод для крупного водоснабжения. - М., Недра, 2002, 327с. 2. Денисов Н.Я. Инженерная геология и гидрогеология. – М., Недра, 2003, 366с. 3. Альтовский М.Е. Справочник гидрогеолога. – М., Госиздат, 2002, 615с. 4. Чернышев С.Н., Ревелис И.Л., Чумаченко А.Н..-Учебное пособие для вузов. – М., Высшая школа, 2006, 205с.