Стандартизация, метрология и управление качеством

Сипаттама: Өнім, жұмыс және қызмет сапасын қамтамасыз етудің негізгі әдістері ретінде стандарттау, метрология және сәйкестікті растау саласындағы білім, білік және дағдыны меңгеру жүйесін қалыптастыру. Ұйымның негізгі ұғымдарын, принциптерін, растау тәртібі мен нысандарын зерделеу техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестікті міндетті растау ерекшеліктері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Технологиялық үрдістер мен технологиялық регламенттерді, шамаларды өлшеу әдістерін, өнімнің сапасын басқару және бақылау кезінде курстың практикалық негіздерінің әдістерін қолдану арқылы ғылыми білімдер мен дағдыларды игеру
Міндет
  • Өндірістік өндіріс және технологиялық процесті ұйымдастыру кезінде студенттердің алған білімін сауатты қолдана білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. – М.: Издательство стандартов, 1990. 2. Шишкин И.К. Метрология, стандартизация и управление качеством: Учебник для ВУЗов./ Под ред. Н.С. Соломенко. - М.: Изд. стандартов, 1990. - 470 с. 3. Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. Учебное пособие. Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга, 2003 г. - 564 с. 4. Аубакиров Г.О. Практикум по метрологии, стандартизации и управления качеством. – Алматы: Рауан демеу, 1992.