Лас суды тазалау

Сипаттама: Сарқынды сулардың құрамы туралы, сарқынды сулардың ластануының санитарлық-химиялық көрсеткіштері туралы білімді қалыптастырады. Қалалық су бұру желісіне сарқынды суларды ағызу шарттарын, сарқынды суларды тазарту, толық тазалау және зарарсыздандыру әдістерін зерттейді. Өнеркәсіптік ағынды суларды тазартудың арнайы әдістері туралы түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • -Елді мекендердің таза ауыз сумен қамтамасыз етіп, ластанған суын әкету, тазалау жолдары. Табиғи су қорларын тиімді пайдаланудың жалғыз ғана жолы бар ол ластанған суларды бетімен шәшіп-төкпей, қайта пайдалану негізінде ғана су қорын сақтап қалады. Ластанған суларды сапалы тазарту үшін тиісті арнайы қондырғылармен орнатқыш ғимараттар керек, оларды таңдау үшін жоба жұмыстарын жүргізу қажет. Ластанған суды әкету үшін арналған инжинерлік жүйелермен лас суды сапалы тазалау ғимараттарды есептеу жобалау өздігімен біршама күрделі шешімдерді қабылдау мүмкіндіктерге ие болады.
Міндет
  • -Республикамыздың өнеркәсібімен халық шаруашылығының дамып өркендеуі елді мекендермен қалалардың, өндіріс өнеркәсіп орындарының көркейіп өсіп өріс алуы ластанған суды әкету және тазалау ғимараттарының құрылуына және олардың дұрыс жұмыс істеп, қоршаған ортаны ластамауымен тығыз байланысты. Ауыз су мен ластанған суды әкету және тазалау ғимараттарының жеке дара элеметтерінің ғылыми- техникалық ерекшеліктерін зерттеп, оларды есептеу, жобалау және орналастырып құру теориялық білімдері жетілдіруге көмектесетіні сөзсіз
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ауыз суын дайындау тазалау ғимараттарын және ластанған суды тазалау ғимараттарын жобалай білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Суды тазалау әдістерін анықтауда сумен жабдықтау және ластанған суды әкету жүйелеріндегі жаңа жетістіктерді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Суды тазалау әдістерін анықтауда сумен жабдықтау және ластанған суды әкету жүйелеріндегі жаңа жетістіктерді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су ресурстары және суды қолдану аймағындағы қазіргі ғылыми жетістіктерді тиімді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби өзін өзі жетілдіруге тұрақты талпыну
Негізгі әдебиет
  • Ю.В.Воронов, С.В.Яковлев Водоотведение и очистка сточных вод/ Учебник для вузов:-М: Издательство Ассоциации строительных вузов , 2006.-704с. Яковлев С.В., Карелин Я.А.Ласков Ю.М., Калицун В.И. Водоотведение и очистка сточных вод Учебник для ВУЗов, М, Сторойиздат, 1996. - 591с. Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачев/ под ред. Ю. В. Воронова. Водоотведение: учебник, Инфра-М, 2011г.