Гидрометрия, метеорология және климатология

Сипаттама: Пән суағарлар мен суаттардың негізгі гидрометриялық сипаттамаларын өлшеу тәсілдері мен техникалық құралдары туралы, атмосфераның құрылысы, ауа массаларының қозғалысы, радиациялық және жылу балансы, метеорологиялық элементтер (температура, ауа ылғалдылығы, жауын-шашын, ылғалдың булануы, жел бағыты мен жылдамдығы және т.б.) туралы; климаттар және олардың өзгеру болжамы туралы, метеорологиялық деректерді өлшеу тәсілдері мен техникалық құралдары туралы білімді қамтиды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты: Студенттерді су объектілері элеменеттерін және атмосфера көрсеткіштерін анықтайтын негізгі тәсілдермен құралдармен таныстыру
Міндет
  • Пәнді берудің міндеттеріне: өзендік, инженерлік және пайдаланылатын гидрометрияны оқып зерттеу, сонымен қатар сұйықтық қозғалысын сипаттайтын шамаларды анықтау тәсілдері; атмосфераның құрылымын оқып, зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Гидрологиялық негізгі сипаттамаларды есептеу әдістерін , өзен бассейнінің су теңгерімін есептеуді, ауа райын синоптикалық болжау тәсілдерінбілу қажет
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірісік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, жобалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу және алған білімдерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Білім алушы еліміздегі су секторындағы тариха және қазіргі үрдістерді және мәселелерді шынайы бағкалай білу қажет және ондағы өзінің кәсіби қызметінің рөлі .
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірісік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, жобалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу, адамдармен жұмыс жасай отырып, өздерінің кәсіби шешімдерін қабылдай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Білім алушы су секторындағы ғылымның даму жағдайында, ғылыми және техника жетістіктерін қолдана отырып, өзінің алған білімдерін қолдана отырып, оны одан ары жетілдіре білу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Нурекенова Р.Т. Гидрометрия. Курс лекций. – ВКГТУ, 2010 2 Нурекенова Р.Т. Методические указания к контрольной работе для студентов специальности 050805 «Водные ресурсы и водопользование» - ВКГТУ, 2010 3 Нурекенова Р.Т. Гидрологическая практика. Методические указания. – ВКГТУ, 2010 4. Метеорология и климатология: учебник / С.П. Хромов, М.А. Петросянц.— М.: Изд-во МГУ, 2013. — 584 с. 5 Моргунов В.К. Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические приборы и методы наблюдений. Учебник/В.К. Моргунов./Ростов-Новосибирск, 2005.-331с