Су ресурстарын кешенді пайдалану

Сипаттама: Пән су ресурстарының ерекшеліктерін, оларды пайдалануды жоспарлау принциптерін, олардың саны мен сапасын басқару әдістерін, экономиканың әртүрлі салаларының су ресурстарының режимі мен сапасына қойылатын талаптарын, осы талаптарды болжау әдістерін, су шаруашылығы жүйелерінің ерекшеліктерін, олардың жұмыс істеуі мен дамуын математикалық модельдеу принциптерін, экология және табиғатты тиімді пайдалану негіздерін, су және басқа да табиғи ресурстардың ластануы мен сарқылу себептерін, суды үнемдеу жолдарын, су шаруашылығы жүйелерінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту жолдарын қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер