Суды тасымалдау

Сипаттама: Сумен қамту және су бұру жүйелері, олардың жіктелуі, жүйелердің тағайындалуы туралы; су тұтыну және су бұру схемалары мен режимдері туралы; олардың негізгі элементтерінің құрылысы мен мақсаты туралы білімді қалыптастырады. Шығындарды анықтау әдістемесін, құбырларды тарату (трассалау) принциптерін, желілерді гидравликалық есептеу мен биіктік жобалауды, сондай-ақ су құбыры мен су бұру желілеріндегі ғимараттардың орналасуы және санитарлық қорғау аймақтары туралы қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер