Проектирование мобильных приложений

Сипаттама: Пән мобильді қосымшаларды әзірлеу негіздеріне арналған. Кең таралған мобильді платформаларға арналған жобалау мен бағдарламалаудың негізгі мәселелері қарастырылады. Студенттер мобильді қосымшалардың жұмыс ерекшеліктерін зерттейді. Олар мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу және жобалаудың аспаптық құралдарын пайдалануды үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Ұялы қосымшаларды жобалаудың негіздерін түсіну
Міндет
 • Мобильді қосымшалардың жұмыс жасау ерекшеліктерін зерттеу
 • Мобильді қосымшалар әзірлеу құралдарымен жұмыс жасау тәжірибесін алу
 • Мобильді құрылғылар программалық ортасымен жұмыс жасау негіздерін меңгеру
 • Мобильді қосымшалардың программалау дағдыларын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Мобильді операциялық орталарда мен жүйелердің негіздерін білу
 • Мобильді қосымшалардың жобалаудың негізгіздерін білу
 • Мобильді бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін белгілі кітапханаларды білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Мобильді қосымшаларды жобалау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мобильді қосымшалар әзірлеу үшін еңбек шығындарын бағалау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Мобильді қосымшалар дамытуға байланысты практикалық және ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ғылыми-зерттеу жұмысы және жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту