Проектирование и программирование микроконтроллерных систем

Сипаттама: Пәнде күрделі компьютерлік жүйелерде де, жергілікті автономды басқару жүйелерінде де микроконтроллерлерді қолдану мәселелері қарастырылған. Сандық және аналогтық ақпаратты өңдеу үшін Енгізу-шығару порттарын бағдарламалау, сондай-ақ USB порт арқылы ДК ақпаратпен алмасу үшін микроконтроллерлерді бағдарламалау мәселелері қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер