Разработка информационных систем на платформе 1С

Сипаттама: Пәнді игерудің мақсаты- "1С:Предприятие 8" платформасының объектілері мен механизмдерімен жұмыс істеу туралы, 1С жүйесінің типтік шешімдерінің мүмкіндіктері туралы базалық түсінік алу, 1С жүйесінде конфигурациялау және бағдарламалау бойынша тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, кәсіби қызметте 1С жүйесінде жобалау саласында қазіргі заманғы әдістер мен тенденцияларын қолдану.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер