Разработка проблемно-ориентированных Web-приложений

Сипаттама: Пән инженерлік мәселелерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологиялар саласындағы базалық және арнайы білімдерді қолдануға арналған. Студенттер базалық және арнайы білімді, заманауи аналитикалық әдістер мен модельдерді қолдана отырып, жаңа ақпараттық технологиялар мен ақпараттық жүйелерді құрумен байланысты кешенді талдау мәселелерін қоюға және шешуге үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Инженерлік есептерді шешуге арналған заманауи ақпараттық технологиялар саласындағы базалық және мамандандырылған білімді қолдана отырып, проблемалық-бағытталған веб-қосымшаларды жасауға студенттерді теориялық және тәжірибелік даярлау.
Міндет
  • Проблемалық-бағытталған веб-қосымшаларды жасау ерекшеліктерін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Проблемалық веб-қосымшаларды құрудың негізгі түсініктерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Проблемалық-бағдарланған веб-қосымшаларды құру дағдыларына ие болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Проблемалық веб-қосымшаларды жобалау негіздерінде сауатты болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Проблемалық бағытталған веб-қосымшаларды жасауға байланысты практикалық және ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ғылыми-зерттеу жұмысы және жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту