Верификация и тестирование программного обеспечения

Сипаттама: Мақсаты-бағдарламалық қамтамасыз етуді верификациялау процесін зерттеу. Верификация саласында қолданылатын әртүрлі тәсілдер мен әдістер қарастырылады, атап айтқанда, бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеу: Тестілеу және верификациялау процестерінің түрлері, бағдарламалық кодты тестілеу әдістері, тестілердің қайталануы, верификация және тестілеу процесін қоса жүретін құжаттама

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер