Тестирование и валидация программных систем

Сипаттама: Мақсаты-бағдарламалық қамтамасыз етуді валидациялау және тестілеу процесін зерделеу. Тест ортасын құру, тест жүйесін жоспарлау, тестілеу жүйесінің бағдарламалық кодының ақауларын талдау және анықтау, интеграциялық және жүйелік тестілеу, пайдаланушы интерфейстерін тестілеудің жалпы аспектілерін, бағдарламалық өнімдерді валидациялау модельдері мен әдістерін зерттеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер