Проектирование Web-интерфейсов

Сипаттама: Пән веб-қосымшаларды жобалау саласында заманауи технологияларға арналған. Студенттер тиімді қолданушы интерфейстерін құру, формальды сипаттау және бағалау әдіснемесі мен технологияларын үйренеді. Олар пайдаланушылық веб-қосымшаларды құрастыру және макетін жасау дағдыларын қалыптастыруды үйренеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерге тиімді қолданушылық интерфейстерді құру, формальды сипаттау және бағалау әдістері мен технологияларын қолдана отырып, веб-қосымшаларды жобалау саласындағы теориялық және практикалық дайындық
Міндет
  • Құрудың әдістері мен технологияларын, тиімді интерфейстерді ресми сипаттау мен бағалауды қолдана отырып, веб-қосымшаларды жобалаудың ерекшеліктерін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Веб-қосымшаларды жобалаудың негізгі түсініктерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Веб-қосымшаларды жасау дағдыларын игеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Веб-қосымшаларды жобалаудың негізгі қағидаларында сауатты болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Веб-қосымшаларды жасауға байланысты практикалық және ғылыми конференциялар мен семинарларға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ғылыми-зерттеу жұмысы және жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту