Системное программирование

Сипаттама: Пәнде көп ағындарды есептеулерді ұйымдастыру, бір компьютердегі бір үдерісте, сонымен қатар жергілікті желі компьютеріндегі әртүрлі үдерістердегі әр түрлі ағындардың жұмысын ұйымдастыру мен синхрондау мәселелері қарастырылған. Семафорлар, мьютекстер сияқты синхрондаудың әр түрлі құралдарының жұмысы егжей-тегжейлі қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер